El teixit empresarial del Vallès Oriental es va reduir el 2020 un 7% respecte al 2019

Amb tot, és una de les comarques de Barcelona que presenta les menors reduccions interanuals pel que fa al nombre d'empreses

Economia

El Vallès Oriental va tancar el 2020 amb 869 empreses menys, una variació interanual del -7%. La Covid-19 va comportar que la comarca passés de tenir 12.498 comptes de cotització actius a tenir-ne 11.629. Aquesta reducció va ser sensiblement inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya, on el teixit empresarial es va contraure un 7,9%, traduint-se en 20.480 empreses menys.

En canvi, les afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal van disminuir un 0,7% interanual, el que significa que la comarca va tancar el 2020 amb 1.189 afiliats menys. Una reducció que va afectar força més als homes que a les dones i molt especialment als afiliats menors de 30 anys i els que tenen de 30 a 44 anys. Així i tot, el Vallès Oriental va experimentar una de les reduccions menors d’afiliacions en termes relatius, atès que al conjunt de Catalunya es van reduir un 1,9% interanual.

L’atur registrat va augmentar un 22,4% respecte al 2019 i es va situar en 26.537 persones aturades. No obstant això, l’increment d’aturats es va produir de forma generalitzada arreu de Catalunya on la mitjana de la variació va ser d'un +28,2%. Ara bé, cal apuntar que el Vallès Oriental va ser la segona comarca de la demarcació de Barcelona on l’atur registrat va augmentar menys.

Aquestes són les principals conclusions a escala comarcal que destaca la Cambra del Vallès Oriental de la Memòria econòmica de Catalunya 2020 elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya i presentada divendres a La Llotja de Mar de Barcelona. Segons l'anàlisi que fan des de la Cambra, la crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte molt més desigual que crisis anteriors, ja que en aquest cas els efectes s'han concentrat particularment en l'hostaleria, l'oci, el comerç i el transport, en les àrees geogràfiques amb més turisme estranger i en aquelles empreses de menor grandària.

Una altra de les conseqüències de la Covid-19 és que "ha estat un accelerador de tendències, com la requalificació del mercat laboral –amb un augment del pes de les ocupacions tècniques de més qualificació del 37%– i la transformació digital de les empreses".
 

Edicions locals