La instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum es dispara al Baix Vallès

El 40% de les existents actualment s'han col·locat aquest 2021 i són més presents allà on hi ha més cases unifamiliars

Societat

La instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum es dispara al Baix Vallès
La instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum es dispara al Baix Vallès

Des de l’any 2017 fins a l’actualitat, el sector de l’autoconsum fotovoltaic al Baix Vallès ha crescut de manera molt significativa, especialment a partir de l’any 2019. La supressió l'octubre de 2018 per part del Govern central del conegut com a impost al sol –que imposava un càrrec als autoconsumidors per l'energia generada i consumida a la mateixa instal·lació– entre altres mesures, va propiciar un marc normatiu més favorable a aquesta tecnologia. Ara, aquesta alternativa energètica ha trobat un nou impuls en el context d'encariment de la factura elèctrica dels darrers mesos.

Fins a 30 de juny de l’any 2021, al Baix Vallès hi havia 182 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, amb una potència total instal·lada de 1.903,22 kW. Però el boom més evident del creixement de l'aposta per l'autoconsum es detecta aquest any 2021, amb 72 noves instal·lacions d'autoconsum noves en només els dos primers trimestres de l'any, una xifra no gaire inferior a les 90 que es van instal·lar durant tot l'any 2020, i que representa el 40% del total d'instal·lacions existents. "La tendència observada indica que cada cop es posen en marxa instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic més petites, és a dir, amb un major pes de l’autoconsum domèstic", expliquen des de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). Una dada que demostra aquesta evolució, és que segons dades de l’informe Autoconsum fotovoltaic a Catalunya (juny 2021), el 76,1% de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 4,7% correspon a grans instal·lacions d’autoconsum per sobre de 25 kW, més associades al sector industrial o al sector serveis.

Cases unifamiliars

En nombres absoluts, Parets del Vallès és el municipi baixvallesà amb més instal·lacions d'autoconsum amb 51. Amb tot, si es compara amb la població, el municipi amb una taxa més alta de plaques fotovoltaiques d'autoconsum per cada 1.000 habitants, és Martorelles, amb un índex del 5,8, seguit de Sant Fost de Campsentelles, amb un 3,8, i Parets, amb un 2,7. Aquest índex mostra com aquelles poblacions amb més presència de cases unifamiliars disposen de més instal·lacions. "S’observa una clara correlació, com més gran és el pes dels habitatges unifamiliars en el municipi, més instal·lacions per habitant existeixen", corrobora l'estudi de l'ICAEN. Amb tot, segons el sector dels instal·ladors de panells solars, cada cop són més les comunitats de veïns interessades a instal·lar als seus blocs de pisos i zones comunitàries sistemes d'energia fotovoltaica.

Un altre factor que mostra també una correlació entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per habitant, és la renda familiar disponible. "Com més alt és el nivell de renda, més presència d’instal·lacions", conclou l'informe.

Edicions locals