Les defuncions a Mollet augmenten un 50% respecte a la mitjana dels darrers anys

El 2020 les morts a la ciutat van superar els naixements per primer cop en anys

Societat

Les defuncions a Mollet augmenten un 50% respecte a la mitjana dels darrers anys
Les defuncions a Mollet augmenten un 50% respecte a la mitjana dels darrers anys

Per primer cop en anys, el creixement vegetatiu de la població molletana ha estat negatiu, és a dir, hi ha hagut més defuncions que naixements. Segons les dades del padró 1 de gener de 2021, la població molletana era de 51.175 habitants, 425 menys que l'any anterior, una xifra total que trenca la tendència al creixement de la població molletana que es registrava des del 2017. 

Segons el padró municipal, es constata que per primera vegada en els darrers anys el creixement vegetatiu a Mollet és negatiu, una tendència que també es dona arreu de l’Estat, però que els efectes de la pandèmia hauria accentuat. "Aquest any hem de lamentar un augment del 50% de les defuncions anuals a Mollet i una reducció del 30% dels naixements. L’explicació d’aquest increment cal trobar-la especialment en els efectes d’una pandèmia que ha provocat una crisi demogràfica pràcticament sense precedents en els darrers 80 anys”, explicava durant el ple el regidor d'Atenció a la Ciutadania, Juan Torrecilla.

En concret, el nombre de naixements a Mollet el 2020 va ser de 298. Si es compara amb la mitjana dels darrers 6 anys, la reducció supera el 30%. Actualment, la taxa bruta de natalitat se situa en 6,1 per cada 1.000 habitants. La taxa global espanyola és del 7,1. Pel que fa les defuncions, aquestes han estat 507, gairebé un 50% superior respecte a la mitjana dels darrers 6 anys.

Certament, l’evolució dels últims anys ja mostrava una tendència cap al creixement vegetatiu negatiu i, a excepció de l’any 2015, la diferència entre naixements i defuncions no ha fet més que disminuir, una evolució coincident amb les tendències demogràfiques generals de Catalunya.

Més dones i gent gran

Segons les dades del padró, a Mollet hi ha 25.975 dones (50,8% de la població) i 25.200 homes (49,2% de la població). Les dades també posen de manifest una població envellida, on les franges d’edat d’entre 40 i 54 són força nombroses i on els majors de 65 anys superen el 17,8% del total.

Pel que fa al lloc de naixement dels ciutadans molletans, els nascuts a Catalunya representen gairebé 61,3% dels habitants, mentre que la població nascuda a la resta de l’Estat conformen el 21,4%. La població nascuda fora de l’Estat suposa el 17,3%, un percentatge per sobre de la proporció a nivell de tot Catalunya, amb la comunitat marroquina com la més representada a Mollet (1.544) seguida dels ciutadans nascuts a l’Equador (1.283).

Antonios i Maries

Els noms més freqüents al padró són Antonio (789) i Maria (564). La resta de noms masculins més sovintejats són José (687), Manuel (579), Francisco (548) i David (539); i pel que fa als noms femenins, són Montserrat (477), Carmen (387), Laura (342) i Maria Carmen (335).

Els cognoms més habituals són García, López, Martínez, Sánchez i Fernández.

Si es posa el focus en els noms més freqüents dels nadons nascuts l’any 2020, en el cas dels nens, han estat Hugo i Enzo, i en el de les nenes Abril, Elsa, Júlia, Laia i Lia.

Edicions locals