Mollet és la segona ciutat catalana on s'han instal·lat més comptadors d'emergència per garantir l'aigua a famílies en exclusió

Els Serveis Socials de l'Ajuntament tramiten uns 600 informes de vulnerabilitat de ciutadans molletans anuals

Societat

Il·lustració: Pau Farell
Il·lustració: Pau Farell

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Mollet tramiten anualment una mitjana d'uns 600 informes de vulnerabilitat, un document necessari perquè les persones que pateixen situacions de pobresa energètica i exclusió residencial puguin accedir a ajuts extraordinaris i serveis de suport.

L'accés a l'habitatge i el pagament dels subministraments bàsics com llum, aigua i gas són els principals motius pels quals es realitzen aquests informes, que són revisables, segons explica Ana Maria Díaz, regidora i coordinadora de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Mollet. "Els serveis socials municipals van fent seguiment de les famílies que accedeixen a aquestes ajudes, que en molts casos són puntuals i pretenen donar un suport temporal perquè els afectats puguin sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat", diu Díaz.  

Subministraments bàsics

El pagament dels rebuts de l'energia i l'aigua és una de les despeses a què moltes famílies en situació vulnerable no poden fer front. Segons Díaz, en el cas de l'electricitat i el gas, els ajuntaments tenen menys marge de maniobra amb les companyies. Més enllà dels ajuts econòmics puntuals que pugui fer l'Ajuntament en el pagament de rebuts, els serveis socials municipals estan en coordinació amb les companyies per evitar els talls de subministrament a les llars. "Les empreses ens passen un llistat d'impagaments i comprovem si corresponen a persones que tenim detectades en situació d'exclusió", apunta la regidora.

Comptadors d'emergència

En el cas del subministrament de l'aigua, l'Ajuntament i Agbar –empresa concessionària del servei d'aigua– treballen conjuntament i de manera més directa en els casos de vulnerabilitat. Des del 2016, i per donar compliment a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, Agbar (abans Sorea) i l'Ajuntament signen un conveni  anual pel qual la companyia d'aigua destina un fons solidari per garantir l'abastiment a llars en exclusió social. L'Ajuntament fa un informe de la llar en qüestió i Agbar determina la idoneïtat de l’atorgament de l’ajut. Els primers anys, Agbar destinava a aquest fons 12.000 euros, una xifra que segons avança Díaz, enguany arribarà als 18.000 euros.
Una de les accions és la instal·lació de comptadors d'emergència, una alternativa que, segons Díaz, és la triada en els casos que hi ha ocupacions d'habitatges "sempre de grans tenidors", aclareix, per així garantir l'abastiment d'aigua i evitar les connexions fraudulentes a la xarxa, que "en ocasions poden provocar conflicte amb la resta de veïns", apunta la regidora.
Segons dades d'un informe de l'Aliança contra la pobresa energètica i Energia sense fronteres, Mollet és el segon municipi català només per darrere de Barcelona, on s'han fet més instal·lacions d'aquest tipus i va ser un dels primers a oferir-los. Entre 2015 i 2020, s'han instal·lat 104 comptadors d'emergència dels 112 sol·licitats, un percentatge del 93% d'atorgaments. En aquest cas, el servei no és gratuït en totes les situacions, ja que la quantitat econòmica que assumeix Agbar tant pel que fa a la instal·lació del dispositiu com al consum va en funció de les possibilitats de cadascuna de les llars.

Edicions locals