Els nous edificis que es construeixin a Mollet estaran obligats a tenir plaques solars fotovoltaiques

L'Ajuntament aprova l'avantprojecte de l’Ordenança d’energia solar, que restarà vint dies a consulta pública

Societat

| Aj. Mollet

Una ordenança municipal obligarà els nous edificis que es construeixin a la ciutat a disposar de plaques solars fotovoltaiques. Així ho preveu la futura Ordenança d'energia solar, l'avantprojecte de la qual es va aprovar per unanimitat en el ple municipal d'aquest dilluns.

L'Ajuntament de Mollet ha fet un pas més en les polítiques per la transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic amb l'aprovació d'aquest avantprojecte que assenta les bases de la normativa municipal i que el govern local vol que entri en vigor el gener de 2022.

La futura ordenança preveu que els nous edificis tant públics com privats –siguin d'ús residencial, comercial o industrial– tinguin instal·lats panells solars fotovoltaics d'autoconsum per cobrir part de l'energia que necessitin. També s'aplicaria en el cas de reformes i canvis d'ús dels immobles. En el cas dels habitatges unifamiliars, les plaques instal·lades haurien de cobrir un 25% de la potència contractada, mentre que en el cas dels habitatges plurifamiliars i de la resta d'usos (comercial i industrial) s'hauria de cobrir el 10%. Afectarà els centres comercials superiors a 1.500 m2; indústries, oficines i centres culturals superiors a 1.000 m2; i centres esportius, residencials i aparcaments superiors a 2.000 m2. 

Segons les dades exposades al ple per Raúl Broto, regidor de Justícia Ambiental, ecologisme i transició energètica, les instal·lacions poden suposar uns 1.000 euros d'inversió per kW instal·lat, una despesa que quedaria amortitzada en un termini d'entre 6 i 8 anys,  unes xifres que, segons considera el govern local, no són prou significatives perquè tinguin una derivada en els preus del mercat immobiliari a la ciutat.

Un altre dels vessants de la nova ordenança, que es va començar a elaborar el gener de 2020, és la simplificació de tràmits per a la ciutadania que vol instal·lar plaques als immobles ja existents. Un cop la normativa entri en vigor, només caldrà fer una comunicació prèvia als serveis municipals per tirar endavant amb el projecte.

L'ordenança també recollirà totes les bonificacions existents actualment per la instal·lació d'energies renovables, com és el cas de la bonificació del 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI). En aquest cas, les noves edificacions que superin els percentatges contemplats a l'ordenança tindran bonificacions en l’IBI, de manera lineal al tant per cent superat. La instal·lació de plaques en edificis ja existents també preveu bonificacions en l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).  

Suport unànime

El regidor Broto presentava l'avantprojecte al ple com "un pas de gegant" en les polítiques municipals en la lluita contra el canvi climàtic. "És una ordenança pionera a Catalunya i que mostra valentia i compromís amb la transició energètica", deia Broto.

L'avantprojecte va comptar amb el vot favorable de tots els grups municipals, que van valorar de manera positiva la futura normativa. Des de Cs, el portaveu Iván Garrido  que l'ordenança és "cautelosa" perquè el tant per cent d'instal·lació obligatòria "no és excessiva".

Per la seva part, el regidor de Junts per Mollet, Joan Daví, posava de rellevància la importància que l'ordenança tingui en compte les exempcions, és a dir, quins serien aquells edificis que no haurien de complir amb aquesta obligació, perquè "no sigui una normativa arbitrària". En aquest sentit, Broto assegurava que el compromís del govern és revisar periòdicament la norma perquè "no sigui ni massa exigent ni massa poc".

Ara, l'avantprojecte quedarà durant 20 dies a consulta pública. La ciutadania podrà revisar el document i fer-ne aportacions a través de la plataforma DecidimMollet.

 

Edicions locals