El Tribunal Constitucional anul·la l'impost de plusvàlua que cobren els ajuntaments

El 2020, l'Ajuntament de Mollet va ingressar poc més d'un milió d'euros per aquest concepte

Economia

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat diversos punts de la llei reguladora de les hisendes locals del 2004, en concret el que fa referència a l'impost de plusvàlua, un impost que cobren els Ajuntaments per les operacions de compravenda d'immobles i que, segons aquesta anul·lació, hauran de deixar de cobrar. 

Aquest impost suposa una important font d'ingressos a les arques municipals i es cobra en dos supòsits. D'una banda, quan es traspassa un immoble, el venedor ha d'abonar l'impost al consistori on hi ha registrada la propietat, i de l'altra, en el cas d'una donació o herència, la persona que rep la propietat és la que haurà de liquidar el tribut. Segons les dades de la liquidació de l'Ajuntament de Mollet, el 2020 el consistori havia pressupostat 1.903.015 euros pel cobrament de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de natura urbana (plusvàlua). D'aquests, 1.357.115 euros van ser drets reconeguts, dels quals l'Ajuntament va arribar a cobrar 1.041.408 euros. 

El tribunal considera que aquests apartats ara anul·lats estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'impost de la plusvàlua, que determina que sempre ha existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment. La decisió declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència.

Edicions locals