La Generalitat instal·la un equip automàtic de mesurament de contaminació de partícules en suspensió a Mollet

Fins ara l'estació de la pista d'atletisme només mesurava els nivells de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2)

Societat

La Generalitat instal·la un equip automàtic de mesurament de contaminació per PM10 i PM2,5 a Mollet
La Generalitat instal·la un equip automàtic de mesurament de contaminació per PM10 i PM2,5 a Mollet

L'estació de mesurament de la contaminació de Mollet ha estrenat nous equipaments automàtics per poder controlar els nivells atmosfèrics de PM10 i PM2,5, uns contaminants que fins ara no es tenien mesurats automàticament en aquest punt.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa aquestes darreres setmanes sis nous equips de mesurament automàtic de partícules PM10 i PM2,5 en diversos punts de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

Un d'aquests nous punts és a l'estació molletana situada a la pista municipal d'atletisme de la Pedra Salvadora, que amb aquesta novetat ja proporciona dades dels nivells de contaminació de PM10, NO2, NOX, NO i PM2,5. Amb el nou equipament, l'estació podrà controlar els nivells de contaminació de les partícules en suspensió PM10 (diàmetres inferiors a 10 micres) i PM2,5, (inferiors a 2,5 micres). Aquestes partícules provenen de fonts naturals i també són produïdes per l'activitat humana, amb fonts emissores vinculades al trànsit, les calefaccions, les indústries, la construcció, les pedreres o la foneria. Les dades obtingudes es poden consultar en temps real a través del web "Vols saber què respires?", de l'aplicació mòbil Aire.Cat i del portal de dades obertes.

D’aquesta manera, ja són 41 els punts de mesurament automàtic de PM10 que hi ha repartits per tot Catalunya i vuit de PM2,5, inclòs el primer que se situa a la ciutat de Barcelona.

La Generalitat afirma que vigila des de fa anys aquests contaminants de forma manual, que és el mètode de referència que estableix la legislació europea. La connexió automàtica, però, "contribuirà a complementar aquesta vigilància  i a disposar de manera més àgil d’informació sobre els nivells de partícules en l’aire", apunten des d'Acció Climàtica.

Nivells d'NO2 a Mollet

Pel que fa als nivells d'NO2, segons l'anuari La qualitat de l'aire a Catalunya 2020, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l'any passat l'estació situada a les pistes d'atletisme, molt propera a l'autopista AP-7, va ser la tercera amb uns nivells mitjans d'NO2 més alts a Catalunya per darrere de la de l'Eixample i Gràcia-Sant Gervasi de Barcelona.

L'estació va registrar una mitjana de 29 μg/m³, una dada inferior als 38 μg/m³ de 2019, una baixada molt vinculada a l'any pandèmic, amb confinament i reducció del trànsit inclosos. Des del 2016, els nivells d'NO2 a l'estació molletana s'han anat reduint i des del 2019 estan per sota del límit anual per l’NO2 per a la protecció de la salut humana, establert en 40 μg/m3. Amb tot, la nova recomanació de l’OMS anunciada al setembre reduïa aquest límit a una mitjana anual de 10 µg/m3 (la meitat de la recomanació anterior per l’OMS i 4 vegades menys que els límits de la Directiva de la Unió Europea).

 

Edicions locals