El Calderí i l'habitatge públic centren les al·legacions de Mollet en Comú al POUM

La formació ha presentat 21 al·legacions al document urbanístic, que està aprovat inicialment

Política

El Calderí i l'habitatge públic centren les al·legacions de Mollet en Comú al POUM
El Calderí i l'habitatge públic centren les al·legacions de Mollet en Comú al POUM

La futura urbanització del Calderí, el Pla de Millora Urbana dels Pinetons, la política d'habitatge públic i la manca de participació són alguns dels aspectes de les 21 al·legacions que Mollet en Comú ha presentat a la proposta de Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), aprovat inicialment i que aquest dilluns ha tancat el termini per presentar-hi al·legacions.

"Són unes al·legacions que condensen la visió diferenciada del nostre model de ciutat al que planteja el govern PSC-PODEM", expliquen els comuns, que van votar-hi en contra en l'aprovació inicial.

Mollet en Comú ha fet aquests últims mesos una feina d’estudi i valoració del POUM, fruit de la qual s'han presentat 21 blocs d’al·legacions que ocupen 50 pàgines (veieu document adjunt). Entre les al·legacions, la no inclusió del Pla del Calderí dins el POUM és una de les centrals. Els comuns reiteren que la discussió sobre el futur del Calderí s’ha de decidir dins de la deliberació del POUM, una inclusió que, segons la formació, suposaria un percentatge més alt d'habitatge públic a la zona, que ara és un 30% del sostre.

En aquest sentit, els comuns també demanen un planejament precís sobre les polítiques d'habitatge, amb normatives que fomentin més la promoció d'habitatge de protecció oficial dins l'actual nucli urbà de la ciutat.

Pel que fa al Pla de Millora Urbana dels Pinetons, que preveu la construcció de 230 pisos al barri de Santa Rosa, Mollet en Comú considera que és necessari que l'espai només disposi
de sòls d’equipament públic i zones verdes que permetin la consolidació d’espais lliures
que espongin aquest indret. "Per tal que l’Ajuntament adquireixi el sòl privat dels Pinetons
pot preveure una edificabilitat compensatòria mínima en solars municipals qualificats
d’equipament en altres zones de la ciutat", apunten a les al·legacions.

En relació al PMU dels Pinetons, els comuns opinen que seria una mostra de la participació "insuficient" que hauria tingut el procés de redacció i publicació del POUM. "La participació no ha estat suficient, ja que en aquesta fase d’al·legacions han estat molts els veïns que encara han descobert plans urbanístics que els afectaven. Les queixes dels veïns de Santa Rosa són una situació que es podria haver evitat si el govern de la ciutat hagués informat més proactivament a totes les parts afectades. De fet, amb el grau de desconeixement que té la ciutadania encara podria ser que apareguin més conflictes a mesura que la informació augmenti", opinen.

Al document, que ha comptat amb l’assessorament d’experts urbanistes dels comuns, destaquen aquests elements de participació i dubtes jurídics entorn del compliment de les normes d’elaboració d’aquests plans (alternatives, comunicació a poblacions veïnes...).

Les al·legacions també reclamen que es tingui més en consideració la crisi ocasionada per la COVID-19 i, per tant, el seu impacte en l’urbanisme, en la necessària recuperació econòmica (industrial i comercial). També s’assenyala la necessitat d’equilibrar els barris de la ciutat amb plans especials o la urgència de lluitar contra el canvi climàtic amb la conservació de zones verdes i l’aposta per una mobilitat sostenible.

"Mollet en Comú, aposta per un altre model de ciutat, menys basat en el creixement i més centrat en la ciutat i en la qualitat de vida dels seus habitants, amb ocupació de qualitat, drets socials i respecte pel medi ambient", conclouen.

 

 

Edicions locals