La Generalitat haurà de pagar part del cost de les escoles bressol molletanes que va deixar de subvencionar durant cinc anys

Una sentència del TSJC determina que l'Ajuntament haurà de rebre 425 euros per alumne i curs més interessos

Societat

| Aj. Mollet

La Generalitat haurà de pagar a l'Ajuntament de Mollet part del finançament de les escoles bressol municipals, que va deixar de subvencionar el curs 2012-2013. Així ho resol una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reconeix el dret del consistori a percebre del Govern català 425 euros per alumne i curs dels cursos escolars compresos entre 2012-2013 i 2016-2017 més interessos.

El 2018, l'Ajuntament de Mollet va presentar un contenciós administratiu al TSJC reclamant al Departament d'Ensenyament el pagament de la subvenció que quantificava en 2.152.800 euros.

La reclamació es produïa per l'incompliment per part d'Ensenyament de la Llei 12/2009 de 10 de juliol i després d'una sentència del mateix TSJC en què condemnava la Generalitat a indemnitzar un seguit d'ajuntaments catalans als quals va deixar de pagar els ajuts destinats a les escoles bressol. Fins aleshores, les escoles bressol es finançaven amb un sistema de terços: un terç del cost de la plaça –quantificada en 4.800 euros– el pagava la Generalitat, un altre terç l'Ajuntament i un altre les famílies. Amb la crisi econòmica van arribar les retallades del Govern català, que va deixar d'assumir el seu terç a partir del curs 2012-2013.

Davant aquesta situació, la Diputació va fer-se càrrec de part del finançament que havia deixat de pagar la Generalitat, en concret 875 euros dels 1.600 euros que aportava Ensenyament. La diferència va ser assumida en part per les famílies i una gran part per l'Ajuntament. "Crear un projecte d'escoles bressol municipal en què et compromets a un model de finançament a terços i de cop que la Generalitat desaparegui és deslleial", opina el regidor d'Educació, Raúl Broto. "El cost el va assumir en gran part l'Ajuntament, un 50% del total, però també les famílies", diu.

Amb la sentència en el cas de Mollet, el Tribunal recorda que la llei 5/2020, que va modificar la Llei 5/04 de creació de les llars d’infants o escoles bressol, i la llei 12/09 deixen clar que la Generalitat és la responsable de finançar les escoles bressol encara que siguin de titularitat municipal. Així doncs, la sentència indica que l'Ajuntament, que compta amb una mitjana d'unes 240 places anuals a les tres escoles bressol de la ciutat, rebrà 425 euros per plaça i any, una xifra que suposa 2.975 euros per plaça per al total de set anys que es van deixar de pagar. Des del curs 2019-2020, la Generalitat ha tornat a subvencionar les escoles bressol i, a més, està aportant part del deute que té amb l'Ajuntament, al qual anirà fent front de manera esglaonada fins al 2029.

Com a novetat respecte a resolucions anteriors, la sentència del TSJC també indica que la Generalitat haurà d’abonar els interessos pel temps que no ha pagat amb caràcter retroactiu des del curs 2012-2013 fins al 2020. "Confiem que amb aquesta sentència la Generalitat pagui el que li pertoca. La sentència deixa clar que el deute és més gran que el que s’han compromès a retornar, ja que s'hi ha de sumar els interessos per les quantitats que ens paga a terminis que pot ser una xifra gens menyspreable”, diu Broto, qui afegeix que els diners que rebi l'Ajuntament es destinaran a millorar els serveis a les escoles bressol i "altres necessitats de la ciutat".

Davant la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insta a la Generalitat a finançar les Escoles Bressol de Mollet i que ordena el pagament de les quantitats adeutades amb caràcter retroactiu des dels curs 2012-2013, la Comissió Local d’EUiA Mollet vol manifestar el següent.

En aquest sentit, EUiA de Mollet ha emès un comunicat en què celebra la sentència i demana a l'Ajuntament que n'informi les famílies i "si s’escau, reemborsi les quantitats pagades".

 

 

 

 

 

Edicions locals