L'Ajuntament estudia com aplicar a la ciutat la zona de baixes emissions

L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità reclama a la Generalitat que es tinguin compte les particularitats de cada territori

Societat

D'acord amb la nova llei de canvi climàtic, abans del 2023 totes les ciutats de més de 50.000 habitants, entre les quals Mollet, hauran de tenir una zona de baixes emissions (ZBE), espais on es limitarà l'accés als vehicles més emissors i contaminants per millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Per això cada ciutat definirà la seva zona de baixes emissions i s'estendrà el sistema d'etiquetes ambientals per regular l'accés, circulació i estacionament de vehicles en aquests espais delimitats. La implantació ha de fer-se en pocs mesos i, a hores d'ara, l'Ajuntament està estudiant la concreció i la viabilitat de la implantació d'una ZBE a Mollet.

Amb tot, des de l'Ajuntament de Mollet plantegen que la mesura s'ha d'aplicar de manera coordinada amb tots els municipis metropolitans i d'acord amb les especificitats de cada territori. "La delimitació d'una ZBE no es pot circumscriure a l'àmbit estrictament municipal. És ridícul que hi hagi canvis de criteri entre municipis", apunta l'alcalde, Josep Monràs. Per aquest motiu, Mollet està treballant amb els municipis de l'Arc Metropolità perquè l'establiment de les ZBE vagi acompanyat d'un conjunt de mesures que sobrepassin l'àmbit municipal. "A banda del que pugui fer cada municipi, en concepte de mobilitat les mesures han de ser homogènies a tot el territori", opina l'alcalde, qui considera que "cal una implicació de la Generalitat". A tall d'exemple, algunes d'aquestes mesures serien el reforç del transport públic intermunicipal o ajudes a rendes baixes per la substitució de vehicles.

I és que, tot i que la llei parla de la implantació d'aquestes mesures a totes les ciutats de més de 50.000 habitants, alguns dels municipis argumenten que no es poden aplicar les mateixes mesures que a Barcelona, perquè "el sistema de transport públic no és el mateix, ni en quantitat, ni en freqüència, ni en preus. No podem ser considerats àrea metropolitana si no tenim els mateixos serveis", valora Juanma Segovia, regidor de Mobilitat de Granollers, l'altra ciutat vallesana que haurà d'aplicar la llei.

Per això, l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, de la qual forma part Mollet, ha plantejat a la Generalitat que coordini la implantació d'aquestes mesures, compartint aspectes com les eines de gestió i la senyalització, però tenint en compte les particularitats de cada territori.

A partir de l'any que ve serà habitual trobar un senyal a l'hora d'accedir als centres de les ciutats que indicarà l'inici de les ZBE i prohibirà l'entrada a vehicles de motor tret dels que disposin del distintiu ambiental que indiqui cada senyal a la part inferior.

Les etiquetes ambientals són la de zero emissions –per a vehicles elèctrics de bateria, d'autonomia estesa i els híbrids endollables amb gran autonomia o vehicles de pila de combustible–; l'etiqueta ECO –per als elèctrics endollables d'autonomia inferior a 40 km, els híbrids no endollables, els propulsats per gas i els que usen gas liquat del petroli–; i els distintius B i C. El distintiu C és per a turismes i furgonetes de gasolina matriculades a partir del 2006 i dièsel a partir del setembre del 2015, i el B és per a turismes i furgonetes més antigues i els transports de mercaderies matriculats a partir del 2005.

Edicions locals