Can Borrell, Gallecs i Santa Rosa, els barris amb el nivell socioeconòmic més alt al Baix Vallès

L'índex fet públic per l'Idescat es calcula amb indicadors laborals, d'estudis, de renda i d'immigració

Societat

Can Borrell, Gallecs i Santa Rosa, els barris amb el nivell socioeconòmic més alt al Baix Vallès
Can Borrell, Gallecs i Santa Rosa, els barris amb el nivell socioeconòmic més alt al Baix Vallès

El barri de Montornès Nord és una de les zones amb un nivell socioeconòmic més baix de Catalunya. Per contra, els barris de Can Borrell, Santa Rosa i Gallecs, a Mollet, serien els de nivell més alt del Baix Vallès. Així ho indiquen les dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) sobre el nivell socioeconòmic dels municipis catalans l'any 2019.

L'idescat calcula l'índex Socioeconòmic Territorial (IST) a partir de sis indicadors. Dos d'ells valoren la situació laboral, dos més el nivell educatiu, un té en compte la renda i l'altre té relació amb la immigració. En matèria laboral, l'índex observa la població ocupada de 20 a 64 anys i els treballadors de baixa qualificació de cada zona. Quant al nivell educatiu, es té en compte la població de 20 anys o més amb estudis baixos i la població jove sense estudis postobligatoris, mentre que la resta tenen en compte la renda mitjana per persona i el nombre d'estrangers de països de renda baixa o mitjana.

Els resultats es proporcionen per agrupacions censals, que estan constituïdes per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants.

Així, l’IST divideix Catalunya en 853 agrupacions censals, entre les quals s’observen importants diferències del nivell socioeconòmic dels seus habitants: hi ha 37 agrupacions que tenen un IST que supera en més de 25 punts percentuals la mitjana catalana i a l’altre extrem, n’hi ha 64 amb un IST 25 punts o més per sota de la mitjana.

De les 14 agrupacions censals baixvallesanes, la meitat superen la mitjana catalana, amb els barris de Can Borrell, Gallecs i Santa Rosa de Mollet, encapçalant el rànquing (109,6) per davant de Sant Fost (109,3) i la zona nord de Parets (107,1).

Pel que fa a les agrupacions amb un IST més baix, a Montornès Nord (61,2) se li sumen el barri de Plana Lledó de Mollet (79,5) i la zona centre de la Llagosta (81,3).

 

Edicions locals