La Policia Municipal de Mollet crea una nova unitat de proximitat

El cos es reforçarà amb 11 agents nous, vuit dels quals ja s'han incorporat

Societat

La Policia Municipal de Mollet crea una nova unitat de proximitat
La Policia Municipal de Mollet crea una nova unitat de proximitat

La Policia Municipal de Mollet comptarà a partir d'ara amb una nova unitat de proximitat. Amb aquesta nova organització es vol aconseguir incrementar la relació entre els efectius policials i la ciutadania i adaptar-la a les necessitats de seguretat de cada barri de la ciutat. Aquesta aposta va acompanyada de la incorporació al cos policial d'11 nous agents.

La nova unitat estarà formada per 1 sergent, 9 agents i 4 agents cívics. L'objectiu d'aquesta nova organització és la de treballar estretament amb el teixit empresarial, associatiu i veïnal de la ciutat en la prevenció i resolució de problemàtiques en matèria de seguretat.

"Des de la policia municipal ja manteníem aquesta relació amb la ciutadania d'una manera propera i directa, però el que aconseguim amb la posada en marxa d'aquesta nova unitat és fer una presència real i contínua en els diferents barris de la ciutat, amb agents que només s'encarregaran d'aquestes tasques", explicava l'inspector en cap de la Policia Municipal de Mollet, Francisco Muñoz, qui afegia que això els permetrà fer una feina més "detallada" i adaptada a les necessitats de cada barri de la ciutat.

La finalitat és tenir entre setmana desplegats per cada barri diferents agents. Una distribució que no serà fixa, sinó que anirà variant en funció de les necessitats -com pot ser els dimarts la celebració del mercat ambulant- i els indicadors de seguretat de cada zona en qüestió.

Reforç de la plantilla amb 11 nous agents

La presentació d'aquesta nova unitat s'ha fet aquest dimarts al matí, a la comissaria de la Policia Municipal de Mollet amb la presència de l'alcalde, Josep Monràs,  el regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència, Juanjo Baños, i el regidor de Barris, Francisco Paradas.

Un acte en el qual també s'han presentat els 11 agents que s'han incorporat recentment per reforçar el cos molletà. En concret, d'aquests 11 nous agents ja se n'han incorporat 8 i els altres tres restants es preveu que ho facin pròximament, un cop superada la formació que estan cursant actualment a l'escola de policia.

"Amb aquest increment d'agents creiem que hem arribat a les ràtios raonables per a la nostra ciutat, ràtios que s'hauran d'anar revisant en funció de les jubilacions o baixes que puguem anar tenint", detallava l'alcalde, Josep Monràs qui assegurava que "això ens permet fer un desplegament de molta més proximitat i de convivència a la nostra ciutat".

Monràs també feia una crida a les administracions supramunicipals per trobar una solució per reduir la rotació que pateixen les plantilles de policia locals: "No és possible que els ajuntaments decidim incrementar les policies municipals i que en alguns casos quan surten del curs de formació es traslladin a ocupar el seu lloc de treball a un altre municipi".

En aquest sentit, Monràs reclamava que s'hauria de buscar una solució perquè la persona formada no pogués marxar un cop acabada la formació a un altre municipi i hagués de prestar els seus serveis, com a mínim, durant un cert temps a la ciutat que l'ha format.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Juanjo Baños destacava que: "Mollet és una ciutat segura. Tots els indicadors van a la baixa i estan per sota de la mitjana de Catalunya", deia.

Baños també indicava que amb aquest increment d'agents són més d'un centenar, en concret 110, els efectius dedicats a la seguretat ciutadana a la ciutat i demanava la implicació dels ciutadans: "La immensa majoria dels serveis policials que es fan a la ciutat són serveis preventius, per tant, el que hem d'intentar és ser més proactius i això ho hem d'aconseguir amb una gran implicació de la policia amb la gent del barri". 

Edicions locals