El Consell Comarcal tanca l'exercici amb un romanent d'1,4 milions d'euros

D'aquesta quantitat, 800.000 euros es destinaran a la rehabilitació de la nova seu de l'avinguda del Parc

Societat

El Consell Comarcal tanca l'exercici amb un romanent d'1,4 milions d'euros
El Consell Comarcal tanca l'exercici amb un romanent d'1,4 milions d'euros

El Consell Comarcal ha tancat el pressupost de 2021 amb una liquidació positiva d'1.048.509 euros. En la sessió del ple extraordinari celebrada la setmana passada es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any passat. Aquesta xifra gairebé duplica el resultat pressupostari ajustat de l'exercici anterior, que va ser de 519.126 euros.

El grau d'execució per l'estat de despeses (obligacions reconegudes amb relació als crèdits definitius) ha estat del 68% i per l’estat d'ingressos (drets reconeguts sobre els crèdits definitius, del 68,4%). Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals, ha estat d'1.466.516 euros, xifra que representa una evolució positiva amb relació als dos exercicis anteriors (447.930 euros el 2020 i 19.013 euros el 2019).

Distribució del romanent

El mateix ple va aprovar la modificació del pressupost per un import d'1.333.366 euros, que es destinaran a la nova seu (800.000 euros); fons de contingències generals (289.366 euros); oficina Agenda 2030 (60.000 euros); estudis i projectes de salut mental (50.000 euros); aplicatiu projecte educació (40.000 euros); equips per a processos informació (30.000 euros); projecte vies ciclables (25.000 euros); projecte Can Malé-Xarxa productes de la terra (15.000 euros); estudis i projectes de la Xarxa de productes de la terra (10.000 €); suport a projectes de salut mental (10.000 €), i ajut a observació internacional d'eleccions a Colòmbia (4.000 euros).

Edicions locals