El govern de Mollet aprova el pla especial urbanístic per a la construcció de l'escola d'infermeria

La Junta de Govern ha fet l'aprovació inicial del pla dels terrenys propietat de la Fundació Sanitària Mollet

Societat

El govern local aprova el pla especial urbanístic per a la construcció de l'escola d'infermeria
El govern local aprova el pla especial urbanístic per a la construcció de l'escola d'infermeria

Mollet del Vallès

La Junta de Govern Local ha donat llum verda a l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic (PEU) que ha de permetre la construcció de la futura escola d'infermeria als terrenys del costat de l'Hospital.

L'objecte del PEU, que afecta la finca de 5.575 metres quadrats del solar és definir l'ús i les condicions d'ordenació de la parcel·la propietat de la Fundació Sanitària Mollet (FSM). El tràmit urbanístic modifica l'ús del sòl –ja qualificat de sistema d’equipament comunitari però amb ús per a la implantació de l'edifici dels jutjats que va quedar inacabat– a un ús educatiu. A més, el PEU també marca les condicions de l'edificació.

Edifici amb soterrani i PB+2

El projecte preveu un edifici de PB+2 i una planta soterrani amb 6.969 metres quadrats de sostre total, on la FSM traslladarà els espais actuals de formació que es troben a l'Hospital, hi instal·larà l'Escola d'Infermeria i altres espais complementaris, com un auditori. L'espai que s'allibera de l'actual hospital es destinarà a un servei d'hemato-oncologia.

El pla està previst en tres fases. La primera, a realitzar entre els anys 2022 i 2023, consistirà en l'enderroc de l'estructura i els fonaments actuals que es van construir per als nous jutjats. La segona fase, a realitzar dins els tres anys posteriors a l'aprovació del PEU, serà la construcció de l'edifici de soterrani i PB+2 que especifica l'avantprojecte. La tercera fase, a realitzar a partir de 2025, preveu l'ampliació de les diferents plantes del nou edifici en funció del nou Pla Funcional que resulti dels anys de docència, formació i actes portats a terme. Tot i que aquesta tercera fase planteja un possible creixement de l'edifici, des de la FSM apunten que aquesta ampliació no està prevista. "El document ho recull perquè amb l'edifici que es construirà no s'esgota el sostre edificable, però ni a curt ni a mig termini hi ha la intenció d'ampliar", expliquen des de la fundació.

La documentació del PEU també inclou un estudi de mobilitat  de la zona que conclou que, tot i l'increment de desplaçaments que es produirà principalment de transport privat, no serà necessari crear més llocs d'aparcament, ja que l'actual pàrquing de l'Hospital podrà absorbir l'augment de vehicles. El que sí que preveu és la instal·lació d'un aparcament per a bicicletes.

Segons ha informat l'Ajuntament, es demanaran els informes sectorials preceptius i el següent pas serà l'aprovació provisional del PEU al Ple de l'Ajuntament, un document que haurà d'aprovar definitivament la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. 

Edicions locals