Mollet instal·larà contenidors intel·ligents i incrementarà la neteja amb aigua dels carrers

El ple preveu aprovar aquest dilluns el nou plec del contracte de neteja viària i recollida de residus, que augmenta en un milió d'euros l'any

Societat

L'Ajuntament de Mollet substituirà els actuals contenidors de residus orgànics i rebuig per contenidors amb obertura intel·ligent i augmentarà la neteja amb aigua de la via pública.

Aquestes són algunes de les novetats que s'inclouen en el plec del nou contracte de neteja viària i recollida de residus municipals, que està previst aprovar en el ple municipal d'aquest dilluns, i que incrementa el seu cost en un milió d'euros anuals. El servei, que actualment ofereix Valoriza SM, SA, passarà dels 3.770.000 euros anuals als 4.800.200 euros anuals, amb una durada de cinc anys (2023-2027).

Pel que fa a la part de neteja viària, les principals millores respecte a l'actual contracte són l'augment de neteja amb aigua a la via pública i l'ampliació del servei de neteja al dissabte a la tarda. Per fer-ho possible el nou plec incrementa els equips i els operaris per poder fer més hores. En concret, de dilluns a dissabte, durant la tarda, s'afegirà un nou equip amb un peó especialista i es passarà dels tres operaris actuals a quatre. En el cas dels diumenges i festius, hi haurà quatre operaris nous i es passarà dels sis actuals a deu.

En l'àmbit de la recollida de residus municipals, l'objectiu és augmentar la recollida selectiva del 40% actual al 60% el 2030 i al 65% el 2035. Per aconseguir-ho el plec inclou una sèrie de millores com la substitució dels contenidors actuals de matèria orgànica (FORM) i rebuig, per nous contenidors amb obertura intel·ligent, que permetran conèixer els residus produïts per cada usuari.

Es preveu una inversió per a la compra de 250 contenidors intel·ligents de 3.000 litres de càrrega lateral per a la fracció de resta i 205 contenidors intel·ligents de 2.000 litres per a la de FORM. També es canviarà el sistema de recollida de la fracció FORM de càrrega posterior a càrrega lateral i s'eliminaran les àrees de contenidors soterrats del carrer Itàlia i de Pau Picasso.

El plec inclou la incorporació de nous vehicles i mitjans per a la substitució dels que han finalitzat la seva vida útil. En aquest cas, algunes de les inversions més destacades són la d'un nou camió grua amb plataforma elevadora i bolquet elèctric, dos recol·lectors de càrrega lateral, dues escombradores i 14 bufadores elèctriques, entre altres.

A més, s'implantarà un nou programa informàtic per a fer el seguiment de l'execució del contracte.

Pel que fa a la recollida de plàstic, paper i vidre, l'Ajuntament preveu també renovar el conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per al període 2022-2025.

Edicions locals