La neteja, el problema que més preocupa als molletans

Ho indica el Dibaròmetre, l’enquesta que ha elaborat la Diputació de Barcelona sobre com percep la ciutadania el seu municipi

Societat

La neteja, el problema que més preocupa als molletans
La neteja, el problema que més preocupa als molletans

La neteja (11,5%), el manteniment de carrers (8,5%), la seguretat ciutadana (8,2%) i la gestió política i municipal (7,5%) són els problemes que més preocupen als veïns i veïnes de Mollet, segons una enquesta sobre la percepció de la ciutadania del seu municipi que ha elaborat la Diputació de Barcelona –el Dibaròmetre–.

L’estudi també mostra altres qüestions sobre les problemàtiques que consideren més greus els molletans i les molletanes. En aquest sentit, destaquen l’oferta d’oci i cultura, sobretot entre els joves de 18 a 24 anys i l’aparcament, en aquest últim cas, una problemàtica que identifiquen totes les franges d’edat. Així mateix, l’atenció a les persones joves és una de les altres qüestions que també preocupa als ciutadans, en especial als de la franja d’edat de 25 a 34 anys. Així com l’incivisme dels ciutadans.

L’enquesta també s’atura a preguntar sobre els tres serveis més ben valorats entre els molletans i les molletanes. En aquest cas, els que destaquen els ciutadans enquestats són el transport públic (6,5%), l’enllumenat (6,5%) i la recollida d’escombraries (6,3%). Mentre que pel que fa als menys ben valorats pels habitants de Mollet hi ha les oportunitats de feina (4,8%), l’accés a l’habitatge (3,5%) i l’aparcament (3,2%).

Satisfets de viure a Mollet, però aproven pels pèls la gestió de l'Ajuntament

El Dibaròmetre també pregunta sobre la satisfacció de viure al municipi que un 75% és molt o bastant bona segons els ciutadans preguntats. En contraposició del 19% dels enquestats que consideren estar poc o gens satisfets de viure a Mollet i el 4% restant la qualifiquen de normal.

Amb tot, un 5,5 és la nota mitjana que les persones que han respost aquesta enquesta de la Diputació donen a la gestió de l’Ajuntament. L’aprovat ha estat la resposta en el 69% dels casos. Tot i que un 25% els suspèn. En canvi, més de la meitat dels ciutadans consideren el consistori molletà poc o gens transparent (58%).

Les prioritats dels ciutadans si fossin ells els governants de Mollet

Millorar la neteja (8,7%), el manteniment de carrers (8,5%) i la mobilitat (7,7%) al municipi són les tres principals qüestions que prioritzarien els habitants de Mollet si fossin ells els alcaldes de la ciutat. Per franges d’edat, una de les altres qüestions que abordarien els ciutadans de Mollet si governessin seria reforçar la seguretat.

Així ho responen principalment els enquestats de les franges d’edat de 45 a 54 anys i de 55 fins als 64 anys. Mentre que els joves de 18 a 24 anys també proposen escoltar la ciutadania i activar l’oci i la cultura a la ciutat com dues de les prioritats si fossin ells els governants del municipi.

Pel que fa als majors de 65 anys, plantegen l’increment de les polítiques socials com una de les seves primeres actuacions si manessin a la ciutat, així com escoltar la ciutadania, un punt amb el qual coincideixen amb el jovent molletà enquestat.

Petició de millores en el transport públic

El 77,3% dels molletans no fan servir cap mitjà de transport en els desplaçaments que fan dins el municipi, és a dir, van caminant. Amb tot, el cotxe és el mitjà de transport més utilitzat (13,5%) seguit del transport públic (6%), els patinets i ginys elèctrics (1,7%) i per últim, la bicicleta (1,5%).

En aquest sentit, a la pregunta que fa el Dibaròmetre de Quines condicions s’haurien de donar perquè vostè deixés de fer servir el cotxe?, la principal resposta que donen els enquestats és que hi hagi millores en la xarxa de transport públic (25,9%), seguida de la baixada de preu d’aquest transport públic (5,6%), les millores per anar en bicicleta o patinet (5,6%), així com tenir serveis més a prop (3,7%).

Edicions locals