Més defuncions que naixements, una tendència que es consolida a Mollet

Segons les dades del padró municipal d'habitants, per segon any consecutiu es registra un creixement vegetatiu negatiu

Societat

Segons les dades del padró municipal d’habitants, en data d’1 de gener de 2022, Mollet tenia 51.308 habitants, 133 habitants més que l’any 2021, el que comporta un increment del 0,25%. Amb tot, es consolida la tendència del creixement vegetatiu negatiu, és a dir, tornen a registrar-se més defuncions que naixements.

Per segon any consecutiu, el creixement vegetatiu a Mollet és negatiu atès que el nombre de defuncions supera el de naixements, una tendència que es detectava en els darrers anys i que coincidia amb conclusions similars en els reculls i informes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

En concret, el nombre de naixements a Mollet ha estat de 335, el que suposa una tímida recuperació en relació amb la tendència que apuntava l’any 2020, tot i ser una xifra allunyada de la mitjana dels darrers sis anys (403,5). Actualment, la taxa bruta de natalitat se situa en els 6,5 naixements per cada 1.000 habitants, notablement per sota de la taxa global espanyola (7,1).

Pel que fa a les defuncions, aquestes se situen en 363, és a dir, un 3% inferior respecte de la mitjana dels sis anys anteriors, el que denota que les defuncions semblen retornar a les xifres més estables i habituals deixant enrere els efectes de la pandèmia que tant es van fer notar l’any anterior.

Tot i la tendència al decreixement vegetatiu, a 1 de gener de 2022, el padró es va tancar amb un petit creixement de la població, especialment durant el primer trimestre de l’any.

D'altra banda, les dades també posen de manifest una població envellida, on les franges d’edat d’entre 40 i 54 són força nombroses i on els majors de 65 anys superen el 23,27% del total.

En aquests moments, a Mollet hi ha 26.019 dones (50,71% de la població) i 25.289 homes (49,29% de la població).

 

Edicions locals