Mollet, pendent de crear tres àrees de promoció econòmica als polígons

Aquests òrgans de gestió preveuen el cofinançament dels sectors públic i privat en l'execució de millores a les àrees industrials

Economia

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès i l'Ajuntament de Mollet treballen per crear Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), òrgans conjunts de gestió i finançament als polígons de Can Magarola, Can Prat Nord i Can Prat Sud

El 2020, el Parlament de Catalunya aprovava la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). La normativa té com a objectiu implantar un model de gestió a les zones d'activitat empresarial com els polígons, amb què administracions públiques com els ajuntaments i empreses vagin de bracet tant pel que fa a la gestió com al finançament d'aquestes zones.

Millores urbanístiques, manteniment de carrers, seguretat, enllumenat, i fins i tot construcció d'equipaments, són alguns dels exemples d'actuacions que es poden gestionar per mitjà de les APEU, un model que implica el teixit productiu tant en les decisions com en el finançament de les accions a desenvolupar. "Una entitat cogestionada entre el sector privat i el públic és molt més àgil a l'hora d'actuar", considera Demián Pau Tabbia, advocat i secretari general adjunt de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV), qui afirma que les APEU poden "facilitar l'execució de millores als polígons que, ara per ara, els ajuntaments no estan realitzant com caldria", diu Tabbia.

Precisament, l'associació baixvallesana ha iniciat els tràmits per constituir dos APEU a Mollet, les de Can Prat Nord i Can Prat Sud. Per la seva part, l'Ajuntament en vol promoure una altra d'aquestes àrees a Can Magarola.   

Tràmits per a la constitució

Per crear una APEU cal delimitar primer l'àrea i censar les empreses que s'hi inclourien, que seran les que votin la constitució de l'òrgan. El grup promotor ha de presentar uns estatuts, un pressupost, un pla de treball i una proposta de conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, un document que, entre altres, ha de determinar quina serà l'aportació econòmica de cadascuna de les parts. En aquest procés també es presenta la proposta de quotes que hauran d'abonar els empresaris i que es calcula en funció dels metres quadrats de les naus industrials que ocupen. "Estem proposant pressupostos no molt elevats perquè empreses i Ajuntaments s'hi vulguin implicar", explica Tabbia, qui avança que en el cas de les APEU de Mollet s'està plantejant que el Consistori es faci càrrec de la meitat del finançament de les actuacions proposades.

En aquest sentit, Josep Monràs, regidor coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Innovació de l'Ajuntament de Mollet, assegura que la voluntat del govern municipal és "participar en totes les APEU que es constitueixin", i que, en el cas que no tiressin endavant, el compromís és "seguir amb els convenis de col·laboració per al manteniment dels polígons que ja tenim amb l'AIBV", indica Monràs. De fet, el ple del passat mes d'octubre, l'Ajuntament va aprovar una modificació pressupostària per poder aportar 15.000 euros a l'APEU de Can Prat Nord –àrea on Marcilla i Cartonajes Miralles són les indústries més grans–, que és la que té la tramitació més avançada. Les APEU de Can Prat Nord i Sud s'han aprovat inicialment i es preveu que al gener les empreses votin la constitució de l'ens gestor, per al qual només es necessita el suport d'una majoria qualificada –no cal unanimitat–. Un cop constituït, totes les empreses dins de l'àrea delimitada tenen l'obligació de pagar les quotes acordades.

En el cas de Can Prat Sud –des de Santos Jorge fins al final del carrer Bilbao–, Tabbia reconeix que poden haver més dificultats per engegar el projecte d'APEU, per la incertesa de com pot afectar el futur Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). "Hi ha cert neguit de les empreses perquè es preveu ampliar l'amplada del carrer i això afectaria diverses activitats", explica Tabbia.

Pel que fa a l'APEU que promou l'Ajuntament a Can Magarola, amb la col·laboració també de l'AIBV, es troba en fase de consulta (informació a les empreses) i suposa, segons Monràs, una "major complexitat" pel nombre d'activitats implicades i la seva tipologia, amb grans empreses com Arkema, Euromed o Idneo.

L'APEU del Sector autopista de Parets, el més avançat

Una altra de les APEU que està promovent l'AIBV és la del Sector Autopista de Parets, que és la més avançada. La Junta de Govern de Parets aprovava a finals d'octubre el projecte de constitució d'aquesta APEU, després que a l'agost els industrials entressin una instància a l'Ajuntament per a la seva creació. La proposta inclou un pla de treball per executar en quatre anys per incidir en àmbits com la neteja, el manteniment, la fibra o la vigilància.

Perquè la iniciativa pugui reeixir, haurà de ser ratificada pels industrials del polígon del Sector Autopista. Per la seva part, el Consistori haurà d'aprovar una ordenança municipal per poder fer efectiva la recaptació de les quotes a les empreses. El regidor de Promoció Econòmica, Toni Fernández, avançava en el ple de novembre que, si finalment es constitueix l'APEU, "l'Ajuntament posarà més del 50% de l'aportació econòmica". La setmana passada, una desena d'empresaris es reunien amb l'AIBV i representants municipals per rebre informació sobre el projecte.

Edicions locals