Hipoteca multidivisa, prescripció

Aquest tipus de préstecs han provocat importants perjudicis als consumidors

Contingut patrocinat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha assenyalat en dos assumptes (sentències de 10 de juny de 2021) que els consumidors que hagin subscrit un préstec multidivisa que contingui clàusules abusives no poden ser exposats a cap termini de prescripció per a obtenir la devolució de les quantitats abonades sobre la base d’aquesta estipulació.

El Tribunal recorda que les clàusules abusives que figurin en un contracte de consum no vinculen al consumidor i que ha de considerar-se que mai han existit, de manera que no poden tenir efectes en la seva situació de fet i de dret.

Ha de recordar-se que aquest tipus de préstecs han provocat importants perjudicis als consumidors. Aquesta important resolució permetrà la reparació a aquells que fins ara tenien limitada aquesta possibilitat.

José Ignacio Carnero

Advocat 

jicarnero@cgcabogados.net

CGC Abogados 

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

Edicions locals