L'atur a Mollet al maig va depassar l'11%

Per vuitè mes consecutiu, la taxa d'atur a Mollet ha pujat. Segons les dades de l'Observatori de l'activitat econòmica i el mercat de treball del Vallès Oriental, durant el mes de maig, l'Oficina de Treball de Mollet va inscriure 99 persones.

Economia

Amb aquesta dada, la xifra absoluta de desocupats a Mollet és de 2.841, nombre que representa un índex de l’11,20% de la població activa, una taxa que no es donava des de feia més de deu anys. Al Baix Vallès, l’atur també s’ha incrementat i ha arribat al 10,43%, amb 5.972 persones inscrites a l’OTG, que representen 170 més que el mes anterior. Els únics municipis que han rebaixat lleugerament la taxa han estat Sant Fost i Montmeló.

 

Segons l'Observatori, al maig, el perfil de la persona aturada a la comarca era el d'un home, menor de 25 anys i del sector de la construcció, un sector que en valors relatius ha estat el que més ha incrementat el nombre d'aturats fruit de la desacceleració econòmica, que afecta el món immobiliari directament.

Edicions locals