Es reparteix el carnet de bonificació de la Deixalleria

L'Ajuntament reparteix el carnet amb què els ciutadans podran aconseguir una subvenció del 10% de la quota anual de la taxa per recollida de residus que s'atorgarà a qui usi la Deixalleria un mínim de 5 vegades aquest any.

Societat

En els propers dies, els ciutadans i ciutadanes de Mollet rebran a les seves llars una carta on l'alcalde els informa de la nova mesura per incentivar la recollida selectiva. En el mateix sobre trobaran el Carnet de Deixalleria, el document que caldrà presentar i segellar cada vegada que els ciutadans vagin a la Deixalleria. Seran motiu de validació de la visita tots aquells residus acceptats a la deixalleria, excepte aquells que també es recullen als contenidors de selectiva del municipi, és a dir el paper, el cartró, el vidre i els envasos.
Els ciutadans hauran d'omplir amb les seves dades el Carnet, i una vegada tinguin els 5 segells l'hauran de dur a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament, sempre abans del 10 de gener de 2009.
Amb la nova mesura l'equip de govern vol incrementar la recollida selectiva dels residus i, alhora, complir amb el compromís que la disminució dels costos de gestió dels residus gràcies a l'augment del reciclatge reverteixi les persones que més contribueixen a aquesta disminució.
 

Edicions locals