Calent

Antropòloga

El curs que comença es presenta calent, políticament, socialment, un any on es resoldran moltes incògnites: qui presidirà la Generalitat de Catalunya, qui serà alcalde, una vaga general i una situació econòmica complicada. Un punt i a part d’una llarga història que arrosseguem de fa temps. La crisi que patim no és només econòmica és un canvi de sistema i per tant, la pràctica política es veu inclosa en aquesta tendència. Es percep una manca d’interès dels ciutadans per la política que ve donada per la idea  de que no es resolen els problemes quotidians, aquells que més importen: economia domèstica,  deutes, carreteres, trens, escoles, hospitals. Feina i feina. Tenim la sensació de que hem viscut en una bombolla de benestar que ja no es pot continuar mantenint, però ara, què se’ns ofereix?  Hauríem de sentir propostes de solucions  dels qui  pretenen representar-nos perquè seran els que hauran de prendre decisions sobre les nostres vides; però  la confiança té terminis que s’esgoten.
Ja no podem esperar a que algú amb bones paraules ens convenci amb un discurs, ni que les campanyes les facin especialistes en el maquillatge més opac. Tampoc podem deixar que se’ns tracti com a moneda de canvi entre les diverses opcions. La política no és quelcom que puguem deixar en mans de qui no és capaç de ser responsable, de tenir respecte pera tothom. Perquè canviar una situació de crisi com la que patim no està en mans de tothom, està en mans de qui es comprometi a rendir comptes una vegada estigui en el poder. La pràctica democràtica a casa nostra és molt jove, massa jove i això es nota, perquè els nostres representants no acostumen a explicar-se massa, a reconèixer errors, a esmenar polítiques obsoletes. Si dipositem la confiança en un representant, també hem de poder demanar-li explicacions després, i si no ha acomplert el que estava previst, deixar que un altre  ho intenti. Que els nostres objectius quan votem un candidat siguin els seus objectius, sense alineació no hi ha confiança i per tant, no hi ha política de veritat.

Edicions locals