L'escola

Antropòloga

Quan comença l’escola, comença tot; l’inici de l’activitat escolar marca moltes de les pautes de comportament social. La societat ha de ser conscient que en el sistema educatiu ens hi juguem molt: el futur de les persones que s’estan formant i hauran de trobar feina en acabar i, per tant, l’economia del país. Però també la capacitat de cohesió social.
I això es posa de manifest amb el tema de la llengua. Com parlem i ens comuniquem dins del sistema educatiu? Doncs en la llengua que es parla al territori on vivim, en aquest cas a Catalunya, oficialment el català i el castellà. I  per consens i per llei, en català com a llengua vehicular perquè s’arribi a la normalització lingüística del país. A més de l’anglès i altres idiomes estrangers per assegurar la capacitat dels nostres estudiants de comunicar-se en un món global. Com pot ser que una interpretació legislativa allunyada de la pedagogia i de la realitat social posi l’escola i la llengua en qüestió i als titulars de tots els mitjans? Ha posat mai algú un recurs per reclamar que tot l’alumnat estigui capacitat per trobar feina en sortir del sistema? Algú ha pensat en posar un recurs per reclamar que tot l’alumnat tingui els mitjans per accedir a la formació necessària? Segurament aquestes preguntes semblen fal·làcies per a alguns, o demagògiques per a altres, però es poden basar en la mateixa norma que s’ha utilitzat  per reclamar la llengua vehicular en castellà.
És un deure del sistema educatiu i les seves institucions donar la formació adequada a tothom, com és que no reclamem el que ens pertoca per llei i només s’utilitza escadusserament una part de la norma? Això només demostra que el sistema educatiu és moneda de canvi per a interessos determinats i no ocupa un lloc central en la societat. A voltes se’ns ha equiparat en negatiu amb d'altres països pels resultats escolars, però algú ha pensat en equiparar la consideració social del nostre sistema educatiu i la d'aquells que són model de resultats? Segurament ens trobaríem amb més d'una sorpresa. El que passa a l'escola és el reflex del que passa a la societat, canviem una per canviar l'altra, per separat no anem enlloc.

Edicions locals