Democràcia escolar

Antropòloga

En aquesta setmana per a la història, el darrer escull sembla que són les escoles. Per votar sempre hem anat a escoles i instituts, i és de lógica pensar que aquesta vegada també hi anem. El fet democràtic és una de les poderoses eines de la ciutadania que a l’escola tenim el deure de treballar i ensenyar.  El respecte a la opinió de l’altre, la mesura en la relació entre persones, l’ordre en les intervencions dins un grup, són estratègies de primer ordre que s’aprenen de bell antuvi a l’escola. Les assemblees de classe, els delegats de classe, els consells escolars són les primeres eines institucionals que a la nostra societat occidental, aprenem a fer servir.
En un sistema democràtic l’organització de les primeres agrupacions humanes és l’embrió de la responsabilitat global. Si un infant aprèn de petit a respectar l’altre, els valors de la convivència humana, la necessitat d’ordre en l’organització dels grups humans i els esdeveniments socials, serà molt més f’acil que aquests infants, quan siguin adults, es relacionin en harmonia democràtica.
Si no som capaços de fer que l’escola sigui el lloc on la democràcia té el seu orígen i el seu desenvolupament, segurament com a societat no estem fent la funció que ens pertoca. Per això m’ha semblat poc edificant la protesta d’alguns pel fet del repartiment de fulls informatius de les escoles sobre els fets d’aquests dies a Catalunya. Mentre no es faci una utilització específica de l’alumnat, en una direcció política, és a dir, mentre l’alumnat estigui lliure de manipulació per part de la institució, no hem de pretendre que l’escola es quedi al marge de la societat, Això sí que seria pervertir la seva funció democratitzadora i culturitzant.
A la pell de brau encara queden persones que han viscut sota la dictadura i que saben que un règim de prohibicions és un règim antidemocràtic. Si ara, els nostres infants no visualitzen que tot és susceptible de ser parlat i expressat, sense entrebancs, ni nosaltres com a societat ni l’escola en particular, farem la funció que ens pertoca, i llavors, sí que tots estem perduts.

Edicions locals