República

Antropòloga

El mot República provés del llatí res (cosa) pública (pública, es a dir significa allò que és públic, que pertoca a tothom. El significat deriva finalment en la organització d'un sistema polític que es fonament en l'imperi de la llei i en la equitat entre les persones i els drets humans com a eixos fonamentals de la organització d'una república.
Estem aquests dies assistint a la reiterada referència al model de república com a organització d'un estat del segle XXI, en la situació de canvi polític que estem vivint. I aquest és, per mi, el més revolucionari de tot el que es planteja en aquesta nova situació.
Un estat modern, que es prepara per a existir en un temps on els canvis socials i econòmics s'estan succeïnt a velocitat de vertígen, no té cap més possibilitat que organitzar-se en mode república.
El repte d'una societat on la tecnologia digital i la inteligència articifial són ja els protagonistes de la nostra vida qüotidiana, no té cap sentit un format de monarquia, perquè es disol per si mateixa la prevalència d'unes persones sobre les altres, pel sol fet d'un orígen familiar determinat.
La pròpia declaració dels drets humans diu clarament que totes les persones són iguals davant l'imperi de la llei, per tant, que hi hagi diferències a partir de l'orígen és absurd. Però no només absurd, sinó poc recomanable.
La orgnaització dels estats moderns, del segle XXI ja no es pot basar en criteris de fa segles. L'evolució lògica de l'organització social ens porta cap a una necessitat d'equilibri social sense el qual no podrem abastar els reptes de les noves formes organitzatives del món laboral i social.
A partir d'aquest criteri republicà, hauriem d'estar d'acord tots els que formem part del que avui s'anomena Espanya. Aquest és l'espai que hem de compartir, un nou format d'organització de l'Europa de les repúbliques. Potser encara no hem pensat prou en la revolució que significa aquest fet. Si Catalunya esdevé una república, està donant un pas cap a la forma de govern necessària per als reptes de la societat digital, model de la societat futura.

Edicions locals