El Consell de Ciutat, una eina clau per a la participació ciutadana

Vist des daquí i des dara, l’aprovació definitiva del Consell de Ciutat el passat dilluns 24 d’octubre sembla la conseqüència lògica i necessària d’un procés que s’inicià fa algun temps i que ha recor-regut un camí important.
L’any 2005, una de les principals apostes que l’alcalde, Josep Monràs, va impulsar fou el Reglament de Participació Ciutadana que preveia la creació del Consell de Ciutat com a òrgan representatiu de la ciutat, així com el de la resta de Consells Municipals que es van posar en marxa. Fins a 10 Consells Municipals, més d’altres plataformes com la Taula de Mobilitat feien de la ciutat de Mollet un referent pel que fa a òrgans de participació i d’implicació en els afers comuns a la ciutadania, les seves entitats i les seves associacions. És, en la mateixa línia, que l’any 2008 s’inicià el segon Pla Estratègic, un procés que va implicar a 1.850 persones i 140 entitats, i que va rebre més de 700 propostes concretades en quatre grans línies estratègiques i 25 accions.
Finalment enguany l’alcalde, en el mateix discurs d’investidura, renovava el compromís adquirit amb la creació del Consell de Ciutat que ara veu la llum, un nou òrgan carregat, però, d’experiències i treball fet, i ple també d’intencions. El futur de les ciutats depèn en bona mesura de la pròpia ciutat que només avança si ho fa de la mà de la confiança mútua i del manteniment i creixement del sentiment de pertinença.
El Consell de Ciutat neix de la voluntat d’impulsar espais participatius i de reflexió col·lectiva, per a col·laborar en l’anàlisi dels problemes que envolten la nostra ciutat i per cercar solucions conjuntament. Neix de la voluntat de millorar la qualitat de la representació no entesa com a oposició, sinó com un element clau de compromís i responsabilitat de la ciutadania amb la pròpia ciutat. És, doncs, el màxim òrgan de participació a la ciutat, on hi seran representades les entitats, les institucions, els grups municipals, i també persones a títol individual. Es tracta d’un espai on es debatran els temes estratègics de la ciutat, fent el seguiment de les fites que el Pla Estratègic de la Ciutat ha assenyalat com a referents de futur, i que recull les aspiracions de la ciutat en temes fonamentals com l’educació, la salut o  la promoció econòmica. Així mateix, s’impulsaran i proposaran temes a analitzar i accions a desenvolupar que contemplen processos i mecanismes com els pressupostos participatius i on, finalment,  s’articularan la resta de Consells Municipals.
El Consell de Ciutat i la resta de plataformes de participació de la ciutat de Mollet han d’ajudar a construir el que molts creiem: que la política ha de caminar per la senda del convenciment mutu i de la concertació de voluntats. Aquesta és la manera més valuosa de fer ciutat: respectuosa amb els que ja no hi són –però ens recorden el que vam ser– i generosa amb els que hi seran, el que ens ha de fer pensar en allò que podem arribar a ser.

Edicions locals