Més càmeres als semàfors de Mollet, seguretat o recaptació?

Des del Grup Municipal de Canviem Mollet volem tornar a denunciar la política recaptatòria que des del govern de la ciutat s’està duent a terme,  amb la implantació d’una manera arbitraria de càmeres fotogràfiques a diferents semàfors de la ciutat.
El principal argument  que esgrimeix  el  govern és que vol millorar la seguretat a la nostra ciutat reduint la sinistralitat, i nosaltres creiem que s’han de fer algunes consideracions al respecte.
En primer lloc cal aclarir que aquesta preocupació per la seguretat no es veu reflectida en l’actual Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. En aquest Pla es va establir en un dels punts a executar, una proposta que diu “Adequació i aprovació del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)” a on se li va donar una prioritat baixa, de les tres que es poden donar, baixa, mitja i alta,  a l’hora de dur a terme aquest punt, per tant és una contradicció i comporta una falta de coherència molt important en l’argument que esgrimeix l’equip de govern a la hora de “sembrar” la ciutat de càmeres fotogràfiques en els semàfors.
Si com es diu en el Pla de Mobilitat actual existeix un Pla Local de Seguretat Viaria a la ciutat, la pregunta és clara, perquè no se li ha donat una prioritat alta? Per què no s’ha fet la reunió especifica del Pla de Seguretat Viària  amb associacions de veïns i altres entitats per saber quines són les seves propostes?
Doncs la resposta és clara i té més a veure amb una qüestió recaptatòria que una qüestió de seguretat. Cal recordar que en el contracte que te subscrit l’ajuntament amb l’empresa BILBOMATIC consta una clàusula que diu que de cada multa que es posi, aquesta empresa s’endú un 34,5% de l’import de la multa més un fixe anual.
En segon lloc cal dir que en cap moment s’ha fet un estudi que demostri que els semàfors a on s’estan instal·lant aquestes càmeres siguin els punts amb més accidents a la nostra ciutat, només s’ha informat que ha baixat la accidentalitat global en els darrers anys. És per això que la nostra opinió és contraria a aquestes mesures, no perquè nosaltres estem en contra de la seguretat viària a la ciutat, ans el contrari, però amb el que no estem gens d’acord són amb les  maneres de fer que ens té acostumats aquest equip de govern.
Tot potser que algun dia ens despertem amb la noticia que un jutge (un d'aquests que té mania a Mollet) digui que aquestes càmeres fotogràfiques als semàfors són il·legals.

Edicions locals