Escoles bressol públiques en perill

La Generalitat s’ha escudat en la crisi per burlar la llei, incomplir el seu programa electoral, negar els drets de la infància, frenar la base del progrés personal i social, i menysprear la tasca dels professionals de l’educació infantil. Un còctel que pot fer malbé molts anys de lluita per una educació infantil pública de qualitat.
La Llei de creació de llars d’infants de qualitat de l’última etapa del govern Pujol, originada a través d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada primer per EUiA i després assumida per la comunitat educativa, va ser aprovada per unanimitat. Una llei amb què el Govern, en coordinació amb els ajuntaments, ha impulsat una xarxa de llars d’infants pública amb més de 50.000 places, amb l’objectiu d’assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys a tot Catalunya. Al programa marc de CiU per les municipals de 2011 s’establia com a primer objectiu de polítiques educatives “impulsar les llars d’infants de gestió municipal”.
La Unicef afirma que l’educació infantil és un dret humà fonamental i una eina decisiva per al desenvolupament de les persones i les societats. Els professionals de l’educació i els psicòlegs coincideixen a considerar l’etapa educativa de 0 a 3 anys com aquella en què es construeixen els fonaments de la personalitat, del llenguatge i la comunicació, del procés de socialització, dels hàbits individuals i col·lectius, dels comportaments emotius i de les pautes de convivència. És en el primer cicle de l’educació infantil on els nens comencen a adquirir actituds i valors, i on es desenvolupa una funció de prevenció i detecció de dificultats.
La llei d’educació de Catalunya, pactada per CiU i PSC, preveu un primer cicle públic d’educació infantil de 0 a 3 anys. El model es basa en la creació d’un mapa d’escoles bressol públiques per poder garantir el dret a l’educació infantil i una oferta pública que permeti l’accés en condicions d’igualtat i que s’ajusti a les necessitats socials. Per desenvolupar la llei n’hi hauria prou amb reproduir, aplicant criteris d’equilibri territorial, el magnífic referent de les actuals escoles Bressols municipals, amb els seus protocols pedagògics i la seva ràtio professor / alumnes.
És incomprensible que CiU estigui frenant nous equipaments educatius com la quarta escola bressol que Mollet tant necessita. Les retallades limiten encara més l’exigu pressupost destinat a les escoles bressol que ha passat de 1.800 euros a 875 euros per plaça per al pròxim curs, que posa en perill la viabilitat d’aquesta etapa educativa ja que els ajuntaments i les famílies hauran de suportar un cost econòmic insostenible i més en temps de greu crisi econòmica que farà que moltes famílies no puguin fer front al cost. A més estudien la possibilitat de privatitzar aquesta etapa educativa. El model de CiU passa per convertir les escoles bressol en guarderies i substituir el model educatiu infantil públic per un mer servei de pàrquing de nens.
Estem davant un veritable desmantellament de les escoles bressols públiques i una irresponsabilitat educativa i social d’un govern de CiU que sembla que creu que els nens de 0 a 3 anys s’han de quedar a casa o en les privades. Ni la comunitat educativa ni la societat catalana hauríem de permetre que la crisi econòmica serveixi d’excusa per sobrepassar la fràgil línia vermella de l’educació infantil.

Edicions locals