Cap a la Tercera República

Aquest any 2014 commemorem el 83 aniversari de la II República, una de les etapes més fructíferes de la història de l'estat espanyol, quan, tot i la seva curta durada, es van aconseguir avenços històrics com el vot per a les dones, el laïcisme, els estatuts d'autonomia de Catalunya i el País Basc , la reforma agrària i altres avenços socials molt significatius , i que un cop d'estat de l'exèrcit i recolzat per les forces més reaccionàries van acabar amb aquesta experiència democràtica que va provocar una guerra civil que va durar 3 anys amb centenars de milers de morts i un exili massiu, que va durar més de quaranta anys amb una dictadura cruel i assassina.
Aquesta situació va provocar a la nostra ciutat els mateixos efectes, exili, assassinats i repressió, entre d'altres al nostre alcalde Josep Fortuny que va ser executat pels franquistes tot que se li havia indultat així com milers de lluitadors per la llibertat i la democràcia.
Aquest any també commemorem el  75 aniversari dels bombardejos de l'aviació franquista sobre Mollet que va provocar una desena morts.
Han passat trenta-sis anys des que es va instaurar a l'estat espanyol la democràcia amb una monarquia constitucional com a forma d'Estat, amb un rei imposat pel dictador i mai subjecte a un referèndum de la ciutadania. Aquest va ser el principal preu que es va pagar en el procés de Transició de la dictadura a la democràcia.
La instauració de la monarquia de Joan Carles de Borbó va ser acompanyada, a més, per la introducció en la Constitució de 1978 de tot un seguit de preceptes que configuren a aquesta institució amb perfils clarament antidemocràtics. La clau de volta d'aquesta greu contradicció constitucional radica en l'article 1.2 que proclama que " la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat", i d'altra banda l'article 56, apartat 3, que estableix que "la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat". Flagrant vulneració del principi d'igualtat entre tots els espanyols que proclama la mateixa Constitució.
La profunda crisi que viu avui el nostre país -no només econòmica , sinó també política i moral - , i que afecta especialment a la Família Real, ha arribat el moment que els ciutadans de l'estat espanyol decidim en plena llibertat el règim que desitgem per al estat espanyol . Per això , cal un procés constituent que culmini amb la convocatòria d'un referèndum , en el qual es tingui la possibilitat de triar lliurement entre Monarquia o República.
L'Ajuntament de Mollet l'any passat va aprovar una moció en aquest sentit a proposta del Grup municipal ICV- EUIA i recolzada per ERC , PSC I CIU , que deia reclamar al monarca l'abdicació i l'obertura d'un procés constituent perquè el poble pugui triar lliurement sobre la forma d' estat entre Monarquia o República...
El camí cap a la III República ha de ser l'obra de tots els i les ciutadanes de l'estat espanyol, homes i dones, en un esforç comú per dotar el nostre país d'un Estat que estigui en amb consonància amb el nostre temps. La consecució de la III República no és una quimera, no és una utopia. És una urgent necessitat de regeneració democràtica. I pot ser una realitat, sense oblidar les experiències republicanes del passat, la III República ha de mirar cap al futur.
Ara cal seguir commemorant el 14 d'abril dia de la II República, la nul·litat dels judicis sumaríssims que van empresonar i assassinar centenars de milers de republicans pel simple fet de ser-ho i haver lluitat per la llibertat i la legitimitat republicana.
Cal seguir reivindicant al nostre alcalde màrtir Josep Fortuny i altres molletans, així com seguir exigint l'exhumació de més de 100.000 ciutadans i ciutadanes enterrats a les cunetes de l'estat Espanyol. Creant consciència republicana perquè sense republicans no hi ha república i així, més aviat que tard, el poble ens porti la III República Federal que contempli la lliure autodeterminació de la nació catalana.

Edicions locals