No-violència

No hi ha dubte que el moviment sobiranista s’ha comportat des de fa anys de manera pacífica i sense violència. Malgrat això, aquestes darreres setmanes la força repressiva de l’Estat ha caigut implacable sobre la ciutadania, dirigents socials i càrrecs polítics, en forma de garrotades, querelles i presó.  Davant la indignació que provoquen aquestes mesures cal actuar encara més de forma no violenta.  La no-violència, com a concepte, va més enllà d’actuar sense violència, és una actitud que requereix la voluntat, l’art i la tècnica d’eludir el xoc amb l’adversari per aprofitar les forces oposades en benefici del plantejament propi sense incentivar l’escalada de la violència.

Quan es tracta  l'adversari amb respecte i dignitat, apel·lant a la seva consciència, sentiments i racionalitat es facilita que modifiqui les seves percepcions i actituds, augmentant l’opció de col·laboració en la resolució del conflicte. Per contra, qualsevol violència verbal o física, per petita que sigui, contraresta l’acció pacífica, justifica la seva repressió i en redueix les simpaties i suport.

La plataforma En peu de pau, creada per diversos entitats i col·lectius per estendre i promoure la resistència civil pacífica i no violenta durant les mobilitzacions sobiranistes, marca unes pautes de comportament:  Cal convertir la indignació en entusiasme, evitar la violència verbal i física, també a les xarxes, denunciar totes les provocacions i actes violents, tant els de les pròpies files com les externes, filtrar els missatges i evitar rumors, aprendre a gestionar la por, actuar i protegir-se a les mobilitzacions. La millor prevenció és l’actitud digna que no amenaça a ningú, diuen. La no-violència és la nostra força. La força de la raó.

Edicions locals