Pluralitat

Politicòleg

Recordo un fragment del romanço d'Els Segadors del s.XVII on es relata l'actitud del virrei davant els abusos de les forces de la corona a Catalunya: "En daven part al virrei / del mal que aquells soldats feien: “Llicència els he donat io / molta més se’n poden prendre”. A vista de tot això / s’és esvalotat la terra." L'actual virrei, abans conegut com Delegat del Govern Central, si fa no fa, té una actitud similar quan exigeix als ajuntaments, sobrepassant les seves competències, que mantinguin la "neutralitat" de l'espai públic tot retirant qualsevol símbol que al·ludeixi als polítics presos i a la reivindicació del respecte als drets fonamentals. Ve a dir que el fet d'emprar l'espai públic per a articular missatges en exercici de la llibertat d'expressió justifica que hi hagi persones que es puguin ofendre i, per tant, se'n justifica les reaccions violentes que hem presenciat, amb agressions, insults i amenaces. Si l'ultradreta totalitària ataca, ho fa a dreta llei i amb la total impunitat que garanteix el seu beneplàcit, vaja.

Doncs bé, és escaient aclarir una sèrie de qüestions que es perden de vista, sobretot quan perillosament s'usen termes com supremacisme, racisme i xenofòbia. Ja es foragità el debat polític quan s'emprà la via judicial tot esbotzant els fonaments de l'estat de dret i la separació de poders, i ara, aquest ja depassa les posicions ideològiques per a debatre sobre quan i com es poden exercir drets civils. El sr. Millo i la seva patuleia saben perfectament que negar l'esfera pública com a escenari d'expressió d'idees és destruir l'essència mateixa de l'espai polític i públic. Si a més, es banalitzen els contrincants amb etiquetes tautològiques basades en la reiteració buida i la manca de rigor, ja tenim el terreny adobat per a la deriva totalitària del Règim del 78.

La neutralitat que es demana mai no ha existit -ni es recull a cap llei positiva-, i més, quan allò que se suposa que són símbols institucionals de consens, són discutits i no tenen el suport de tothom. Però evidentment, hi ha una diferència en aquesta pluralitat: mentre alguns malden per a exhibir els seus símbols, d'altres mitjançant la coacció els retiren.

Edicions locals