Queixes al sistema sanitari

Membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès

La Fundació Sanitària de Mollet  (FSM) gestiona diversos serveis sanitaris de la nostra ciutat i el  Baix Vallès. Aquesta fundació presenta en la seva gestió nombroses deficiències i queixes que afecten a la qualitat dels serveis, com són les llarga llistes d'espera, les reprogramacions abusives, la manca de personal substitut, urgències col·lapsades, manca de places a l'Hospital sociosanitari, etc.

La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès recull una part ínfima de les queixes dels usuaris de la sanitat pública. Unes queixes influenciades pel recel o ansietat dels pacients en pensar en possibles represàlies o perjudicis que una acció de reclamació pugui representar per a la seva atenció sanitària posterior. Això impedeix un veritable control de les deficiències en l'atenció sanitària que pateixen els pacients, que a través del sistema actual de control de queixes i deficiències és, a més, molt poc transparent i resolutiu.

El sistema de reclamacions actual no és efectiu, perquè les queixes o deficiències no són notificades immediatament al CatSalut i és el propi Hospital –que és qui ha comès la presumpte irregularitat– qui recull la queixa o reclamació i qui ha de respondre per ella.

Les respostes que reben els pacients són estereotipades, i responen a fórmules de màrqueting més que a un veritable mecanisme per millorar l'assistència i restituir el possible dany o perjudici causat.
L'atenció primària, que depèn de l'Institut Català de la Salut, també pateix algunes d'aquestes deficiències.
L'Ajuntament de Mollet forma part del patronat de la FSM a través del seu alcalde.

Pensem que l'administració local ha de ser la garant, com a primera autoritat administrativa i política, de la qualitat dels serveis sanitaris públics que es desenvolupen al territori, tenint la potestat de controlar i supervisar les activitats dels mateixos.

Per això, la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i la Marea Blanca de Catalunya ha sol·licitat al Ple municipal de Mollet del Vallès la creació d'una finestreta municipal única d'atenció al ciutadà/na  que atengui els suggeriments, reclamacions, queixes o irregularitats que puguin presentar els usuaris sobre els centres sanitaris situats en la nostra població.

També s'ha demanat que es comuniqui i difongui aquest servei a través de mitjans de comunicació públics, privats i institucionals, perquè  qualsevol  usuari de la sanitat sàpiga on dirigir-se, a banda de poder presentar-se a l'Hospital o a qualsevol altre centre sanitari de la nostra ciutat.

Aquestes mesures poden ser un benefici per a tots i totes les ciutadanes, incloent-hi un augment de la transparència en la gestió de les institucions públiques, en la seva qualitat democràtica, i una millor visibilitat de la institució en el seu conjunt, podent augmentar el coneixement i la mediació del funcionament dels establiments públics del municipi

 

Edicions locals