Escoles bressol i fase 2

L'opinió dels lectors

Sóc pare d'una nena que, a causa de la decisió del consistori de Mollet de no reobrir les escoles bressol, no podrà tornar a l'escola, fet que a nosaltres ens implica una greu situació, ja que ens impossibilita la conciliació familiar i laboral i ens trasllada a una situació familiar molt difícil.
Vaig fer arribar al regidor d'Educació, en Raúl Broto, el que aquesta situació implica per a nosaltres com a família i des d'un punt de vista personal com a ciutadà de Mollet:
La no obertura de l'escola implica que moltes dones perdran la seva feina, ja que en els casos on aquesta cobri menys que l'home, la decisió lògica serà deixar la feina amb totes les dificultats que això implica a l'hora del retorn a l'activitat laboral
L'Ajuntament manifesta que l'escola bressol és una necessitat però en aquesta ocasió, ho considera una eina prescindible i ajornable. Cal recordar a l'Ajuntament que tots els pares que porten fills a l'escola bressol ho fan en qualsevol circumstància per necessitat i que mai, hi hagi virus o no n'hi hagi, és plat de bon gust. Dit això, portar els fills a l'escola bressol és una decisió que últimament ateny als pares en necessitat de fer-ho, i per tant, no és una decisió que s'hagi de prendre des de l'Ajuntament.
L'Ajuntament manifesta que la situació és incompatible amb el projecte pedagògic. A data 1 de juny de 2020, quin és l'informe que avala aquesta decisió i qui el signa? Per què no s'ha adaptat, en més de dos mesos de confinament, el pla pedagògic a les noves circumstàncies? Des del Departament d'Educació de la Generalitat i des del govern central el missatge és oposat.
L'Ajuntament manifesta que "algunes famílies ja li han fet arribar que amb aquestes condicions no tenen la voluntat de portar als seus fills i filles a les escoles durant aquest període provisional de reobertura". A mi m'agradaria saber de quantes famílies estem parlant. Ningú ha contactat activament amb les famílies per conèixer les seves necessitats i opinions i, per tant, aquesta és una afirmació esbiaixada. L'Ajuntament hauria de conèixer les intencions i necessitats de cadascun dels pares abans de prendre aquesta decisió.
En el suposat que el 75% de les famílies no tinguin la necessitat de portar els seus fills a l'escola bressol durant la resta del curs, quina solució ofereix l'Ajuntament pel 25% de pares que sí que ho requereixen? Senzillament, Mollet no ofereix solució
Els efectes del tancament seran a llarg termini. No obrir durant la resta del curs pot implicar la pèrdua de poder adquisitiu per temps il·limitat dels pares, ja que hauran de trobar altres feines, i la situació ja és suficientment difícil per si mateixa com per agreujar-la
No existeix impossibilitat tècnica per garantir la seguretat i la higiene del servei de menjador. És més, el fet de dir que no es pot garantir em fa posar en dubte les condicions de seguretat i d'higiene existents abans de l'arribada de la COVID-19. Les instruccions del Ministeri de Sanitat i dels epidemiòlegs són molt clares en aquest sentit i sigui qui sigui l'empresa que disposa de la concessió del servei, ha de ser capaç de prendre mesures de seguretat bàsiques.
L'Ajuntament diu que els nens tindran dificultats per reconèixer les mestres amb mascareta. Qualsevol que tingui nens sap que això no els suposa un problema igual que tampoc ho suposa per als adults.
Aquesta decisió obliga els pares que necessiten conciliar a buscar alternatives com ara deixar els nens amb cangurs que no coneixen o apuntar-los a ludoteques. Si l'Ajuntament realment es preocupa per l'efecte que pot tenir la situació en els més petits, hauria d'haver entès aquesta realitat.
Altres municipis obriran les escoles i per tant, l'Ajuntament de Mollet ignora totalment les necessitats de les famílies molletanes. En aquest sentit, els afectats ens sentim defraudats en veure que la conciliació és més important per a altres municipis que per al nostre o per famílies que porten els nens a l'escola privada.
Em sap greu la decisió perquè tot i que entenc els motius pedagògics i les dificultats, el pla educatiu s'hauria d'haver adaptat a les circumstàncies durant els dos mesos que ha durat el confinament i això no s'ha fet i senzillament, s'ha pres la decisió d'esperar fins al setembre amb l'esperança que la situació reverteixi, fet que potser no succeeix pas, i que posa el gruix de la gestió a espatlles de les famílies. Altres municipis s'han adaptat i, malauradament, Mollet ha decidit mirar cap a una altra banda. Es tracta d'una injustícia i crec que val la pena explicar tots els punts de vista.

Daniel Moreno / Mollet del Vallès

 

Edicions locals