Per un POUM sostenible i al servei de les persones

Mollet continua vigent el POUM de 1982 per la nefasta gestió dels diferents equips de govern dirigits pel PSC en les darreres tres dècades. Tots els intents d'aprovar noves actualitzacions han estat tombades per diverses instàncies judicials o administratives superiors, com és el cas de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

Durant molts anys i a través de grans mobilitzacions, la ciutadania de Mollet i d’altres municipis veïns vàrem aconseguir protegir mínimament l'espai natural de Gallecs, autèntic pulmó del Baix Vallès, el qual cal seguir defensant a través de l’ampliació de la Xarxa 2.000, establint un corredor biològic que vagi des de Mollet fins a Gallifa, així com exigint la inclusió de la zona dels Pinetons al PEIN.

En l'àmbit urbà, el creixement socioeconòmic de la nostra ciutat ha estat pràcticament paralitzat per la greu crisi financera i la bombolla immobiliària que va portar a moltes famílies a desnonaments abusius. Aquesta crisi va donar origen al moviment de les plataformes d'afectats per les hipoteques, que han estat i continuen sent un dic de contenció contra els desnonaments.

Ara ha arribat el moment de planificar el futur de la nostra ciutat amb el nou POUM que està tramitant l'Ajuntament de Mollet, i que aprovava l'Avanç el passat dilluns. Aquí, com sempre, l’equip de govern el presenta a última hora amb presses després d'anys de desídia. Ara, aprofitant la pandèmia, pretén aprovar-lo amb poca participació, poca transparència i amb uns plantejaments urbanístics depredadors que tenen per objectiu acabar amb l'únic espai lliure que ens queda: els terrenys del Calderí.
Essent doncs aquest l’últim espai de creixement que li queda a Mollet, és del tot necessari pensar molt bé què farem amb ell i quina ciutat volem deixar a les futures generacions. Segons estudis del mateix Ajuntament, es tracta d’una zona potencialment perillosa per la seva proximitat a l’empresa KAO, inundable per la proximitat al riu Besòs i de connectivitat ecològica entorn d'aquest riu i la riera de Caldes.

D'altra banda, al projecte de POUM es planteja la construcció de 1.329 habitatges només al Calderí. Si posem que hi habiten en cadascun una mitjana de 3,5 persones, això suposaria un augment de gairebé 5.000 habitants, sense que s’hagi previst disposar de nous serveis mèdics o educatius per a cobrir les necessitats d’aquesta nova població. I si ja comptem tot el creixement interior, Mollet podria tenir en poc temps entorn de 4.300 habitatges nous, que vindrien a ser uns 10.000 habitants més.

No crec que sigui sostenible ni adequat que Mollet passi dels 51.000 habitants actuals a més de 60.000, massificant encara més una ciutat amb una superfície limitada i sense deixar cap buit disponible per a les noves generacions. El creixement sostenible ha d'anar acompanyat per la planificació per a cobrir les necessitats de la nostra població i no pot tenir com a única finalitat una nova especulació immobiliària. Així mateix, l’actual crisi de la Covid-19 ens ha mostrat com perilloses poden arribar a ser les zones de tanta concentració poblacional.

Per tant, el nou POUM ha de ser moderat en el seu creixement, deixant espais lliures sense qualificació urbanística, impulsant habitatges de promoció pública i protecció oficial. Un altre dels temes importants a contemplar és la necessitat d'elaborar Plans Integrals de millora en tots els barris i Plans de zones d'urgent reindustrialització en els nostres polígons, cada cop més buits i abandonats. També caldria potenciar eixos comercials de proximitat, limitant l’actual hegemonia de les grans superfícies.

A escala de serveis, la ciutat necessita residències públiques, centres socioculturals en alguns barris i pisos dotacionals per a les persones grans entre altres. Mollet ha de liderar al costat d'altres municipis del Baix Vallès un Pla Estratègic per a mancomunar serveis i cooperar en les necessitats de les nostres poblacions. Respecte a la mobilitat, cal planificar millor per aconseguir una mobilitat sostenible, donant prioritat al vianant i potenciant el transport públic, apostant per la conversió en zona de vianants de carrers i la implementació d’una xarxa de carrils bici funcionals i segurs.

Mollet és una gran ciutat de classe treballadora, amb bones perspectives de futur si cooperem i cuidem a les persones i al nostre medi ambient, impulsant una economia de valor afegit que generi llocs de treball dignes. Cal teixir un sector públic potent liderat per l'Administració Local i els agents socials amb participació democràtica.

 

Edicions locals