Molt deficient en residus urbans

L'opinió dels lectors

Si hem de posar nota, aquest títol de "molt deficient" s'ho val per la present realitat de Mollet del Vallès. A l'any 2025, Europa obligarà els municipis a separar el 55% de la seva brossa amb la recollida selectiva. Per a l'any 2030 pujarà fins a separar el 60%.
Amb les dades de l'Agència de Residus de Catalunya a la mà, Mollet va separar l'any 2020 el 38,83% del total de la seva brossa amb la recollida selectiva. Queda molt per fer. No només per aquestes xifres. Des de l'any 2010, quan separàvem el 35,32%, només hem pogut augmentar la separació de recollida selectiva un 3,51%. Ara ens queden poc més de tres anys per augmentar un 16,17%. Al ritme dels últims 10 anys trigaríem 45 anys a arribar a l'objectiu del 55%. No hem calculat quan trigaríem a arribar al 60%.
Des de l'any 2018 disposem d'un Pla Local de Residus Municipals. Aquest pla va marcar com a objectiu la reducció del 10% del pes total dels residus generats comparant 2010 (1,1357 kg/hab/dia) amb 2020. El 2019 es va superar aquest valor (1,1435 kg/hab/dia) i l'any 2020 únicament es va poder disminuir un 1,59% del pes total dels residus generats (1,1177 kg/hab/dia), molt lluny del 10% de l'objectiu.
Tenim un problema de grans dimensions que ens cau a sobre, no només per incompliments reiterats del Pla Local de Residus de Mollet, que també, sinó per una indústria alimentària i d'atres tipus que no col·labora amb el canvi necessari per anar en la bona direcció. Els consorcis de residus fan pudor i no de la derivada de la feina.
Sense grans modificacions en el sistema de recollida, s'han fet pujades vegonyants del preu del servei. Per part de l'Ajuntament de Mollet amb la taxa municipal de residus, com per part del Consorci de Residus del Vallès Oriental. En total paguem per habitatge (si, si, paguem tots per igual, tinguis vivenda de 30 metres quadrats o de 300 metres quadrats, visquis una o 10 persones) 220 euros anuals: 174,16 € de taxa municipal, 27,68 euros de taxa del Consorci de Residus del Vallès Oriental, i 24,92 euros de taxa pel servei de deixalleria. Cal sumar la taxa del consorci i de la deixalleria perquè també serveixen per finançar el tractament dels nostres residus. Així doncs, Mollet estaria per sobre de les ciutats que paguen més cares les escombraries, segons un estudi de l'OCU.
El Consistori no ha fet els deures: ni proves pilot ni pagament per producció. I encara tindran la vergonya de crear grans titulars o posar la responsabilitat al ciutadà. I els que prevenim residus, separem i/o compostem, hem de pagar igual que qui no ho fa? Això és facilitar la transició ecològica?

Raquel Jiménez i Albert Rodríguez
Membres de Mollet pel Futur

Edicions locals