Una ciutat amigable amb la gent gran

Membre de la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet

La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet, no solament defensem el dret a unes pensions dignes, sinó també el benestar de  les persones grans, és a dir, el dret a la igualtat i no ser discriminats; el dret a una vida lliure de violència, abús i l’abandó; el dret a  la nostra autonomia, a la independència i a prendre decisions pròpies, i el dret a l’educació, a la formació i al desenvolupament de les nostres capacitats. La gent gran volem tenir una mirada activa dels nostres drets.

Apostem per una ciutat amigable amb la gent gran i volem que Mollet formi part de la Xarxa Mundial de ciutats i comunitats amigables amb les persones grans que fou promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el 2010 com una resposta ràpida a l’envelliment de la població i amb l’objectiu de connectar ciutats, comunitats i organitzacions de tot el món amb una visió comuna de crear entorns locals amigables amb l’envelliment, on les persones puguin envellir dignament i amb qualitat de vida.
Una iniciativa centrada en l’acció local, que aborda de manera integral els aspectes que afecten la gent gran en el dia a dia i ho fa promovent la participació de la gent gran, tenint en compte les seves necessitats, opinions i propostes amb la idea de promoure un envelliment saludable i actiu.

Des de la Comissió de Jubilats i Pensionistes volem un entorn urbà i social adequat a les necessitats de la ciutadania, ja que influeix en la salut i la qualitat de vida del conjunt de veïns i, en concret, de la gent gran. Per això volem la participació de la gent gran per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen en la nostra ciutat, i entre elles les persones grans.

Cal actuar en sis aspectes importants que afecten la nostra vida diària: 1) espais a l’aire lliure i edificis, 2) transport, 3) habitatge, 4) participació de la gent gran, 5) respecte i inclusió social, 6) comunicació i informació, i 7) serveis socials i salut.

El que volem és fer que la nostra ciutat sigui amigable amb la gent gran, per ser més eficaços i respondre a l’envelliment demogràfic des de l’àmbit municipal, el més proper a la ciutadania. Aquest serà el repte en els propers anys i cal estar preparats com a ciutadania i com a administració.

Edicions locals