Dia Internacional de la gent gran

L'opinió dels lectors

El 14 de desembre de 1990, l'Assemblea General de l'ONU en la seva resolució 45/106, va fixar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet, aprofitant aquesta celebració, volem manifestar que seguim observant que existeixen greus aspectes discriminatoris per raó d'edat on sovint, la vellesa s'associa a estereotips d'una visió negativa i generalista.

Nosaltres som ciutadans i ciutadanes de ple dret que en la seva gran majoria no només aportem un moviment econòmic associat a la nostra edat, sinó que enriquim la societat amb experiència, coneixement i dedicació desinteressada a la família i a la comunitat.
Enguany estem sortint de l’atzucac de la pandèmia, però ara tenim al damunt un problema econòmic que afecta a totes i tots: l’increment de les nostres despeses bàsiques (alimentació, llum, gas, i en molts casos l'increment del cost del lloguer a conseqüència de l'IPC)i sense oblidar que moltes famílies han de donar suport econòmic als fills en les seves despeses essencials.

Si a tot això afegim el baix import de moltes pensions, podem observar l'increment del llindar de la pobresa. És un tipus de discriminació econòmica que afecta un elevat nombre de persones.
També, un dels problemes greus que cal combatre és la solitud no desitjada, la pandèmia en el moment més àlgid va posar al descobert la fragilitat el desemparament de moltes persones grans que viuen soles i una societat com la nostra, que és democràtica, que es defineix com a un Estat social i de dret no pot deixar a una part de la societat en la més absoluta indefensió.     
Són moltes les problemàtiques que tenim i és per això que cal més que mai incrementar polítiques públiques que reconeguin a la gent gran com a ciutadans de ple dret i a la vegada, que enforteixin la qualitat dels serveis públics.

Volem deixar clar que nosaltres no som uns simples consumidors de serveis i recursos, sinó que tenim la voluntat de continuar aportant el nostre saber i la nostra experiència, però exigim que se'ns tingui en compte entre altres coses, en el moment de la implantació de tecnologies des de l’empresa privada i les administracions públiques, que en molts casos dificulten i impedeixen que moltes persones grans puguem fer ús de certs serveis bàsics com són la salut i les gestions amb les empreses de serveis.

En definitiva: reivindiquem que la nostra veu s'escolti per vehicular les nostres demandes, reivindicacions i reflexions, per millorar la nostra qualitat de vida, per decidir el nostre present i el futur de les generacions que vindran. Per això defensem la constitució del Consell de la gent gran com a instrument de participació per canalitzar les nostres reivindicacions com a persones grans.
Tots tenim dret a viure amb benestar i dignitat i és per això que és tan necessària la nostra participació social.

Comissió de jubilats i pensionistes de Mollet del Vallès

 

Edicions locals