La bicicleta, tornar a les arrels

Responsable de política municipal de Junts Mollet

El nom de Mollet ha estat vinculat al desenvolupament de la indústria de les dues rodes, tant de bicicletes com de ciclomotors, Bicicletes Rabasa (1922) i Derbi (acrònim de DERivat de BIcicleta) Nacional Motor, SA (1949) n’han estat clars exponents durant molts anys.

Quan la bicicleta va esdevenir un mitjà de transport quotidià, també va donar lloc a què famílies molletanes tinguessin tallers, així, a més de Rabasa, famílies com Isern, Solà, Basolí, Filbà, Escuín o Enrich van crear activitat econòmica al voltant de la bicicleta. Poc a poc, primer el ciclomotor i després el cotxe van fer perdre aquest paper de vehicle principal per la mobilitat quotidiana de petit recorregut.

En l’actualitat Rabasa Cycle continua fent bicicletes a Mollet, ara més urbanes, com la “nova” i, també, més artesanals, continuen havent-hi establiments de reparació i venda com Esports Escuín, Bicicletes Carreres. Doncs l’ús social i esportiu de la bicicleta ha perdurat, a la nostra ciutat de mans d’entitats esportives com el club ciclista Mollet (1928), el club ciclista Plana Lladó (1980), i més recentment per entitats en defensa de l’ús de la bicicleta com Mollet Pedala.

Per tant, la bicicleta torna a ser molt vigent a les nostres vides i augmenten de manera continuada els seus diferents usos: urbans, de lleure i turístics. Ara bé, els governs de la ciutat fa anys que han deixat de creure-hi i afavorir-ne l'ús, per això cal celebrar l’aprovació del Pla Director de la Bicicleta i Junts Mollet hi ha presentat al·legacions per millorar-lo, perquè hi ha molta feina que s’ha deixat de fer. Doncs, avui només el 0,2% dels desplaçaments interns es fan en bicicleta i no és d’estranyar si tenim en compte les infraestructures que disposem: carrils bici a la calçada (0,24 quilòmetres), carril bici en vorera (4 quilòmetres) i pista bici (0,52 quilòmetres); un total de 4,68 quilòmetres que es caracteritzen per la manca de continuïtat, intermitències, aïllament i en general una manca de criteri a l'hora de vertebrar aquesta xarxa. Qualsevol ciutat del nostre entorn disposa d’una xarxa de carrils bici molt per sobre de Mollet i les ciutats que hi creuen estan molt lluny: Sant Cugat 42 km i Vic 54,2 km.

Necessitem vertebrar una xarxa operativa de carrils bici que ens permeti comunicar la ciutat d’Est a Oest i de Sud a Nord, necessitem aparcaments segurs a tots els barris, al costat de les estacions de tren, de bus, a les escoles i als equipaments esportius, necessitem connexions intermunicipals per afavorir la mobilitat interurbana, i sobretot necessitem que totes aquestes actuacions es mantinguin de manera adequada, perquè l’estat de la xarxa de carrils bici, la manca d’aparcaments segurs ens deixen un panorama desolador.

La bicicleta s’electrifica i ens pot permetre augmentar el rang de 10 km, que considera el Pla Director de la Bicicleta, per als desplaçaments quotidians, tots els usos socials de la bicicleta creixen i malgrat la desídia dels governs socialistes per afavorir-ne l'ús, hem de donar-hi resposta efectiva i continuada, a Junts Mollet hi estem disposats.

Cal escoltar, incentivar i impulsar les iniciatives socials destinades a afavorir l’ús de la bicicleta. A tall d’exemple, la iniciativa del Bicibus que Mollet Pedala ha posat en marxa aquest any, com una prova pilot, a l’Escola de Can Besora; ja funciona amb èxit a municipis com Cardedeu, la Garriga i Granollers. Cal donar-la conèixer, estendre-la i integrar-la dins de les actuacions que impulsen la comunitat educativa de Mollet.

A Junts Mollet creiem en la cultura de la bicicleta i volem anar més enllà dels 17,67 km de xarxa ciclable que preveu el Pla Director. La mobilitat sostenible implica tornar a fer protagonista a la bicicleta, demana tornar a implicar a la comunitat en un Mollet millor, més respirable, més saludable, més segur, més respectuós amb els vehicles que formen part d’aquesta mobilitat. Hi estem treballant perquè està en el nostre ADN i encara és present a la nostra comunitat.

 

Edicions locals